Arxiu d'etiquetes: curs 19/20

EL SINDICAT ALTERNATIVA DOCENT RECLAMA LA PARALITZACIÓ IMMEDIATA I LA RETIRADA DEL CONTROL HORARI

Des del Sindicat Alternativa Docent, demanem la paralització immediata i retirada del control horari de permanència dels docents de les Balears.

Després de la consulta feta a afiliades i afiliats i a la resta de professorat dels centres públics, la resposta majoritària dels docents reclama la retirada de la mesura.

Trobem que la mesura no aporta cap solució significativa a la millora de qualitat educativa de les Illes Balears.

En primer lloc, perquè no aporta una solució novedosa: els equips directius, complint les seves funcions, ja exercien la funció del control horari del professorat .

S’hi afegeix que la Conselleria d’Educació no ha explicat la mesura als docents i tampoc l’ha negociat amb els sindicats.

Ha servit per fer fefaent que en molts centres educatius, els recursos informàtics són insuficients, no només per als alumnes, sinó també per als docents.

Alternativa també es compromet a fer arribar a Conselleria,  les aportacions rebudes per part del professorat per tal que aquestales tengui en compte.

Les urgències dels docents i del sistema educatiu de les Illes Balears passen per altres camins: infraestructures, ràtios, millores sociolaborals etc…

SI voleu fer arribar més opinions en relació a la proposta podeu enviar e-mail a info@sindicatalternativa.cat

MESA SECTORIAL: Instruccions d’inici de curs dels Conservatoris Professionals de Música i Dansa 2019-2020.

Hem assistit a la Mesa extraordinària d’Educació amb un únic punt Ordre del dia: Instruccions d’inici de curs dels Conservatoris Professionals de Música i Dansa 2019-2020.

Hi eren presents el Director general de Planificació i Centres, Antoni Morante, i membres del seu equip.

Van remarcar que és la primera vegada que les instruccions relatives als conservatoris de Música i Dansa es duien a Mesa sectorial, cosa que Alternativa valora positivament encara que vam fer remarcar que voldríem tenir els esborranys amb més antelació per poder-los estudiar i compartir amb els companys implicats.

El document fa èmfasi en privilegiar els criteris pedagògics a l’hora d’organitzar els centres.

Podeu consultar-ho aquí: https://docs.google.com/document/d/1-QKg3V7_ZE2Lb02hhR24ob105uZPh2qNc0NgYEqCygw/edit?usp=sharing

Alternativa va aprofitar per demanar quan ens convocarien a una Mesa sectorial extraordinària, que ja registrarem dia 12 de setembre, per  tractar el tema del marcatge. També demanarem un aclariment d’aquesta mesura, per tots els problemes que han sorgit en la seva aplicació. Hem demanat que no tingui caràcter punitiu, i que es faci una anàlisi en profunditat del sistema i que, en cas de continuar generant inconvenients, es posi en “stand by”. Hem remarcat que no s’ha explicat de forma correcte als companys i als centres i això ha generat més problemes.

Antoni Morante ha assegurat que no és una mesura punitiva i que Conselleria no farà seguiment de les faltes, tot continuarà com fins ara, sota la responsabilitat dels directors dels centres. També s’ha compromès a fer una Mesa tècnica específica per valorar el sistema de marcatge que de moment està en fase de prova i que s’hi fan canvis a mesura que arriben incidències. Ha recordat que al xestib hi ha un tutorial i un apartat de Preguntes freqüents. Ho podeu consultar aquí: FAQ Marcatges i Gestió de marcatges

Ha volgut recordar que NO és un registre de jornada laboral però de permanència en el centre segons l’horari de cada docent i, a més, ha demanat a les directives dels centres la màxima flexibilitat. En haver fet aquest procés de recollida d’incidències i la mesa amb els sindicats, la Conselleria prendrà una decisió al respecte.

CONSULTA SOBRE FITXAR O NO FITXAR

Davant la diversitat d’opinions sobre el fet de fitxar als centres educatius,des del Sindicat docent Alternativa,  volem compartir amb vosaltres la informació que tenim així com unes quantes consideracions.

QUÈ DIU LA NORMATIVA?

*La Resolució de 28 de desembre de 2012 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l’administració …. diu al punt 1.2

Las normas contenidas en la presente Resolución no se aplicarán al personal militar de las Fuerzas Armadas, al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni al personal de las entidades citadas en el apartado anterior destinado en instituciones penitenciarias, en instituciones y establecimientos sanitarios ni al personal que preste servicios en centros docentes o de apoyo a la docencia.

Para estos colectivos así como para aquellos otros que la naturaleza singular de su trabajo lo requiera, se aplicarán las regulaciones específicas que procedan, determinadas conforme a los mecanismos y ámbitos de negociación derivados del EBEP y que serán preceptivamente comunicadas a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

*A les Instruccions 11/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o als òrgans que tinguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal, per la qual es fixen els criteris sobre el control d’entrades i sortides, el compliment de l’horari i les justificacions de les absències, del govern de les Illes Balears de 24 de juliol de 2017. Aquest document també especifica el control horari i com es farà.

EN QUÈ HA FALLAT CONSELLERIA?

– DG de Planificació i Centres ens ho va presentar com un instrument pels equips directiu que es facilitaria la feina de control d’assistència del personal docent.

– No ha convocat Mesa sectorial per negociar aquest punt.

– Se’ns va dir que hi hauria una reunió per explicar el sistema. Encara no s’ha fet. Ens hem vist obligats a sol·licitar una Mesa específica.

QUÈ HA FET ALTERNATIVA?

-Hem recollit i estudiat la normativa sobre el tema.

-Hem fet consultes d’aclariment.

-Hem recollit problemàtica i casos específics que ens van demanant.

-Hem debatut molt en la Junta directiva i entre els alliberats.

-Dijous 12 de setembre hem registrat una sol·licitud de Mesa específica.

QUÈ PODEU FER?

Després d’aquestes dues setmanes on les directives han utilitzat aquest instrument de control de diverses maneres, necessitem la vostra opinió per dur la vostra veu.

El formulari es tancarà dimecres 18 a les 12:00 hrs.

Moltes gràcies per contestar el formulari adjunt. Com sempre les respostes seran tractades de manera anònima.

FORMULARI: FITXAR O NO FITXAR? https://forms.gle/ykqnnDyokjqHF8Wx8