Normativa IT (Incapacitat temporal)-Baixes mèdiques

L’acord de Govern elimina la penalització per les baixes mèdiques inferiors a 5 dies des d’aquest curs 2023/2024. 

Així, es cobrarà un complement que completarà la part que paga l’INSS en casos de baixes mèdiques. Així, tot i trobar-se en situació d’Incapacitat Temporal (IT) es percebrà el 100% del salari.

Com s’ha d’informar de la baixa mèdica?

Sempre s’ha de justificar la baixa mèdica. Segons la teva situació:

INSS envia l’informe directament a la Direcció General de Personal docent

MUFACE: és la persona afectada qui ha de presentar l’informe mèdic.

I si no em donen la baixa…

En cas d’absència per malaltia que no doni lloc a una baixa mèdica, també s’ha de presentar a l’òrgan administratiu corresponent l’informe mèdic d’atenció obtingut en el centre de salut.
Nou sistema de control d’absències

La Conselleria informa de la creació d’un grup de treball que crearà un nou sistema de control d’absències i un pla de control d’absentisme.

Més informació: aquí

Des d’Alternativa valorem positivament aquest retorn a la normalitat que va establir el Govern de Bauzá i que el Govern anterior no va saber gestionar de manera ràpida. Això sí, ens preocupa el nou sistema de control d’absències, del qual en desconeixem els detalls.