Certificats de llengua catalana: nivells i FOLC


FORMACIÓ FOLC 2023-2024

Publicada la informació a la pàgina de la UIB: aquí

Estabilització (10/11/22)

Els aspirants que han de presentar els requisits de llengua catalana (la capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana: nivell C1 + FOLC) per a l’estabilització, hauran de pujar el document que justifica l’excepció. ÉS A DIR, HAURAN D’ADJUNTAR EL DOCUMENT QUE ELS CONVALIDA EL REQUISIT.

Els documents que justifiquen l’excepció es poden trobar aquí:

C1:
https://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=2070194&coduo=2390443&lang=ca

https://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=2064704&coduo=2390443&lang=ca

*Les persones que tenen aquestes titulacions NO han de sol·licitar res:

– Certificat de llengua catalana del nivell C1, expedit pel Servei Lingüístic.

– Certificat de coneixements mitjans de català expedit pel rectorat (fins al 1991 inclòs)

– Diplomatura de professorat d’EGB en ciències, ciències socials i preescolar (pla d’estudis de 1990 i pla d’estudis de 1984 adaptat al del 1990)

– Graduat en educació infantil (pla de 2009 i de 2013)

– Graduat en educació primària (pla de 2009 i de 2013)

– Títol de mestre de les especialitats d’educació infantil, primària, educació física, educació musical i llengua estrangera (pla de 1993)

FOLC:
https://folc.uib.cat/Convalidacions-i-equivalencies/

*Els aspirants que estiguin en possessió del títol del mestre expedit per la UIB del pla del 2002 han de presenta un certificat de l’expedient acadèmic on consti que han superar les assignatures necessàries per obtenir el FOLC.

Al tràmit quedarà ben explicat.


09/11/2022

Durant els darrers dies tenim moltes consultes sobre els certificats de llengua catalana i la capacitació (FOLC) relacionats amb els processos d’estabilització

Pel que fa als certificats de llengua catalana:

-Equivalències: podeu trobar quins certificats de C1 de llengua catalana estan reconeguts

Equivalències

-Homologació: els estudis de llengua catalana de l’ESO i del batxillerat es poden homologar amb els certificats oficials de coneixements de llengua catalana (A2, B1, B2 i C1) que expedeix la Direcció General de Política Lingüística.Hi ha dos tràmits diferenciats (un pels que han cursat ESO i Batxillerat a Balears i un altre pels que ho han cursat a Catalunya i al País Valencià)

Homologacions

-Expedició de duplicats per pèrdua de l’original

Duplicats

Pel que fa al certificat (document) del FOLC:

Informació general del FOLC: aquí

Pel concurs de mèrits, hem fet la consulta a Conselleria fa uns dies i estam a l’espera de la seva resposta.

Informarem de seguida que tenguem la informació.