Integració FP a Secundària

Setembre 2023

– Tràmit per a la sol·licitud d’integració del cos A2 de professors tècnics de formació professional en el cos A1 de professors d’ensenyament secundari

– Termini de presentació de sol·licituds fins al 31 de juliol de 2024:

<<< Accés al tràmit >>>

Maig 2023

Novetats

-Llistat definitiu modificat d’aspirants admesos i exclosos per ser integrats en el cos de professors d’ensenyament secundari: Llistat

Abril 2023

-Les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos per ser integrats en el cos de professors d’ensenyament secundari: Llistat

-Publicació la llista provisional de persones que es proposen per ser integrades en el cos de professors d’ensenyament secundari.

– El termini per formular reclamacions és de 10 dies hàbils: s’iniciarà el dia 8 i finalitzarà el dia 21 de març de 2023, ambdós inclosos.

-Més informació: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5432266&coduo=38&lang=ca&s=08


Des del Sindicat Alternativa hem demanat:

-Reconeixement per a tots els docents: funcionaris i interins

-Creació del cos únic docent: mateixa consideració professional i salarial perquè,  és igual de rellevant la docència independentment de l’etapa educativa i l’edat dels alumnes.

Com funciona la integració?

Per la integració dels docent d’FP al grup A1, hi ha dos procediments: 

-Procediment 1: pels docents que reuneixin les condicions abans del 24 de febrer de 2023.

-Procediment 2: pels docents que reuneixin les condicions després del 24 de febrer de 2023.

ANNEX 1 

Quines especialitats ho poden demanar? 

590230 Cuina i pastisseria

590232 Estètica

590204 Fabricació i instal·lació de fusteria i moble

590209 Manteniment de vehicles

590211 Mecanitzat i manteniment de màquines

590217 Patronatge i confecció

590218 Perruqueria

590223 Producció d’arts gràfiques

590226 Serveis de restauració

590228 Soldadura

A quina especialitat poden demanar la integració? 

590231 Equips electrònics

590205 Instal·lació i manteniment d’instal·lacions tèrmics i de fluids

590206 Instal·lacions electrotècniques

590208 Laboratori

590210 Màquines, serveis i producció

590212 Oficina de projectes de construcció

590213 Oficina de projectes de fabricació mecànica

590214 Operacions i equipaments d’elaboració de productes alimentaris

590215 Operacions de processos

590216 Operacions i equips de producció agrària

590219 Procediment de diagnòstic clínic i ortoprotèsic

590220 Procediments sanitaris i assistencials

590221 Processos comercials

590222 Processos de gestió administrativa

590225 Serveis a la comunitat

590227 Sistemes i aplicacions informàtiques

590229 Tècniques i procediments d’imatge i so

Quins són els requisits? 

-Ser funcionari de carrera

-Tenir destinació definitiva o en expectativa a les Illes Balears

-Tenir alguna de les especialitats anteriors

-Estar en actiu o assimilat (serveis especials, excedències…)

-Tenir la titulació

Com fer el tràmit?

  • Accés al tràmit: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5432266&coduo=38&lang=ca
  • Dates: del dia 27 de gener a les 10:00h fins el dia 24 de febrer de 2023 a les 10:00h.
  • S’ha d’adjuntar telemàticament una còpia del títol al·legat com a requisit per a la integració, anvers i revers, amb la data d’expedició del mateix. Si no es té el títol, el pagament de taxes i si el títol està expedit a l’estranger, l’homologació.

Com serà el procediment?

-Publicació d’un llistat de persones proposades per ser integrades al cos d’ensenyament secundari.

-Termini de reclamacions

-Proposta definitiva

-Efectes de la resolució d’integració?

Què passa si es té més d’una especialitat? 

El professorat del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional que posseeixi més d’una especialitat en aquest cos, i passi a estar integrat en el cos de professors d’ensenyament secundari, mantindrà l’atribució docent com a professor d’ensenyament secundari a aquelles especialitats del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional de les quals sigui titular a la data de la seva

integració.

ANNEX 2 

Procediment obert 

A qui va destinat? 

Al professorat que reunís els requisits i condicions necessaris per a la integració després del 24 de febrer de 2023, o bé que, reunint-los a aquesta data o abans, no hagués sol·licitat la integració dins del termini conferit.

Quines especialitats ho poden demanar? 

590230 Cuina i pastisseria

590232 Estètica

590204 Fabricació i instal·lació de fusteria i moble

590209 Manteniment de vehicles

590211 Mecanitzat i manteniment de màquines

590217 Patronatge i confecció

590218 Perruqueria

590223 Producció d’arts gràfiques

590226 Serveis de restauració

590228 Soldadura

A quina especialitat poden demanar la integració? 

590231 Equips electrònics

590205 Instal·lació i manteniment d’instal·lacions tèrmics i de fluids

590206 Instal·lacions electrotècniques

590208 Laboratori

590210 Màquines, serveis i producció

590212 Oficina de projectes de construcció

590213 Oficina de projectes de fabricació mecànica

590214 Operacions i equipaments d’elaboració de productes alimentaris

590215 Operacions de processos

590216 Operacions i equips de producció agrària

590219 Procediment de diagnòstic clínic i ortoprotèsic

590220 Procediments sanitaris i assistencials

590221 Processos comercials

590222 Processos de gestió administrativa

590225 Serveis a la comunitat

590227 Sistemes i aplicacions informàtiques

590229 Tècniques i procediments d’imatge i so

Quins són els requisits? 

-Ser funcionari de carrera

-Tenir destinació definitiva o en expectativa a les Illes Balears

-Tenir alguna de les especialitats anteriors

-Estar en actiu o assimilat (serveis especials, excedències…)

-Tenir la titulació

Com fer el tràmit?

  • S’habilitarà un espai a la web de la DG de Personal Docent
  • Dates: comença l’1de setembre de 2023 i finalitza el 19 de gener de 2026.
  • S’ha d’adjuntar telemàticament una còpia del títol al·legat com a requisit per a la integració, anvers i revers, amb la data d’expedició del mateix. Si no es té el títol, el pagament de taxes i si el títol està expedit a l’estranger, l’homologació.

Com serà el procediment?

-Publicació d’un llistat de persones proposades per ser integrades al cos d’ensenyament secundari.

-Termini de reclamacions

-Proposta definitiva

-Efectes de la resolució d’integració: des del dia que es fa la sol·licitud.

Què passa si es té més d’una especialitat? 

El professorat del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional que posseeixi més d’una especialitat en aquest cos, i passi a estar integrat en el cos de professors d’ensenyament secundari, mantindrà l’atribució docent com a professor d’ensenyament secundari a aquelles especialitats del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional de les quals sigui titular a la data de la seva

integració.