Alternativa

Sindicat Docent

Especialistes

Publicades les llistes provisionals de les persones admeses i excloses per a cobrir places de professors experts en centres públics no universitaris.

El termini per a presentar al·legacions és de 02/02/2024 00:00:01 a 05/02/2024 23:59:5

Més informació

Publicada al BOIB la CONVOCATÒRIA de professors especialistes per ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES. Enllaç ESPECIALITAT:

99201 ALEMANY

99208 FRANCÈS

99212 ITALIÀ

DEL 13 AL 19 DE DESEMBRE

-Bases per la convocatòria de professors especialistes: BOIB

-S’estableix un procediment de selecció de professors especialistes per exercir la docència als centres de règim especial per cobrir totes les places. Podran impartir, amb caràcter excepcional i quan no hi hagi funcionaris que puguin impartir-les, especialitats d’idiomes i matèries optatives de l’educació secundària obligatòria o del batxillerat relacionades amb el seu àmbit.

-Hi ha un bàrem i uns requisits, per exemple, acreditar experiència no docent de l’especialitat.

-Aquestes bases han de regir les convocatòries que es facin durant el curs 2023-2024

Desplaçat dalt de tot