Junta de Personal Docent no universitari. Pitiüses

Plenari - 29 de novembre 2021

Aquesta setmana s’ha portat a terme el primer plenari de la JPDNU de Pitiüses del curs 2021-22.

Durant la sessió, s’han aprovat una sèrie de resolucions, que posarem a la vostra disposició de seguida que tinguem la versió definitiva. Aquestes estan relacionades amb la interacció  de la Conselleria d’Educació amb la JPDN d’Eivissa i Formentera, l’aprovació del ROC, l’increment del pressupost d’Educació fins el 5% del PIB o l’exigència d’una educació laica, entre d’altres.

Per part d’Alternativa, us informem que vam fer diferents propostes per modificar aquestes resolucions i que no van ser acceptades, però que en propers plenaris es tractaran com a resolucions diferents. En concret es tracta de demanar que el complement d’insularitat sigui coherent amb el cost de la vida a les diferents illes de l’Arxipèlag i en la necessitat que les diferents direccions territorials d’educació puguin gaudir d’una part del pressupost de gestió pròpia que agilitzaria la solució de molts problemes, especialment pel que fa a les infraestructures.

Una altra de les propostes que hem fet i no s’ha pogut arribar a acord és la de fer un posicionament conjunt de la JPDNU pel que fa  la situació dels interins contractats en frau de llei. Si bé, cada entitat sindical té una postura diferent pel que fa a com resoldre el problema. Nosaltres vam proposar informar que tots demanem major agilitat al Govern i fem una concentració com a mostra del suport de la Junta als docents afectats en la incertesa que pateixen en aquests moments.

Finalment, us volem informar que, davant la nul·la resposta per part de la Conselleria d’Educació a les resolucions presentades per la Junta , vam proposar estudiar mesures que visibilitzin la tasca de la mateixa, però aquí tampoc no es van acceptar les nostres propostes.

Dilluns 26/4/21

Darrer comunicat de la JPDNU d’Eivissa i Formentera

La JPDNU lamenta veure en premsa al Sr. Conseller visitant centres, reunint-se amb
representants polítics acompanyat de Directors Generals, però que mai hi hagi un forat per
reunir-se amb els seus treballadors i treballadores
Dimecres 2/12/2020

El dimarts els membres de la JPDNU d’Eivissa i Formentera ens vam reunir amb els representants de la Direcció General de Personal Docent, en la que va ser la segona reunió amb aquesta DG durant l’any 2020. Per aquesta part agraïm l’interès que es posa des del departament que dirigeix na Rafi Sanchez en mantenir una relació fluïda amb la Junta de Personal Docent de Pitiüses.

Ha estat una reunió on s’han tractat molts aspectes, s’han fet moltes consultes i hem debatut respecte a moltes qüestions. Hi ha hagut acords i desacords que tractarem de sintetitzar perquè en pugueu tenir una idea.

Una de les coses més importants per als membres de la Junta, i així hem transmès és la falta de resposta a les resolucions que hem anat enviant des de la seva composició. Si bé és cert que no totes són àmbit de Personal Docent i se’ns ha comunicat que es reenvien als departaments corresponents, hem demanat que hi hagi algun tipus de resposta (una cridada a la presidenta de la Junta perquè ens pugui informar, un mail de resposta que ens informi que estan estudian la resolució, o que directament ens diuen que no), però no el silenci, que venia essent la tònica habitual.

En altres ocasions, en diverses reunions o meses, una resposta habitual a moltes de les propostes sindicals és que certs aspectes no depenen de les DG, ni tan sols de Conselleria. Per això des d’Alternativa hem preguntat com procedeixen en cas que les reivindicacions dels sindicats siguin compartides per la Conselleria d’Educació (model oposicions, algunes qüestions econòmiques). La directora de Personal Docent ha confirmat que totes aquestes reivindicacions es traslladen a Madrid a les diverses reunions. La nostra conclusió ha estat que ens agradaria que ens ho fessin saber per així veure que se’ns té en compte.

Els temes que han ocupat la reunió han estat els següents:

OPOSICIONS:

– Les oposicions del 2020 segueixen endavant, amb les mateixes resolucions ja publicades i en breu es començaran a reprendre els mecanismes d’organització de les mateixes.

-La presidenta de la Junta ha recordat que abans del COVID des de Pitiüses ja es demanava que els opositors no haguessin de traslladar-se en cas que no hi hagués tribunal a Eivissa i Formentera i el motiu principal és poder opositar en igualtat de condicions. Per això, de la mateixa manera que vam valorar molt positivament el fet de poder entregar les programacions de forma telemàtica i atenent especialment a la situació; demanam que es faciliti un sistema per poder-se examinar des d’Eivissa-Formentera (com estan fent universitats i altres organismes).

-Segons el decret que regula el sistema d’oposicions hi ha d’haver presents tres membres del tribunal a les proves, i es farà la consulta perquè aquesta presencialitat pugui ser telemàtica.

-CALENDARITZACIÓ:  També se n’ha parlat de la qüestió i la resposta ha estat positiva. Es treballarà en fer una calendarització de les especialitats a fi de que els opositors no hagin d’estar pendents cada any de l’oferta de places.

SUBSTITUCIÓNS EXPRÉS

– La valoració de Personal Docent d’aquest sistema de places COVID és molt positiva. De 25 places inicials s’ha passat a l’oferta total de 55 places que s’han dedicat a fer substitucions de curta durada per qüestions relacionades amb el virus.

-La presidenta de la Junta ha recordat la petició que hem fet en diverses ocasions pel altres motius, però que afecta especialment a aquestes places referent al fet de considerar Eivissa i Formentera com una unitat territorial tractant-se en realitat de dues illes. De fet la nostra petició és que la convocatòria d’aquestes places s’especifiqui que el docent no haurà d’anar uns dies a una illa, després a una altra i acabar tornant a la primera i així tres mesos.

-En aquest punt el debat ha estat més intens ja que hem percebut una negativa per part del responsable d’aquestes places d’entendre que, encara que ara mateix no s’ha produït aquesta situació i per tant no ha generat el conflicte, podria ocórrer. Encara que sempre han mostrat la disposició de valorar de forma particular aquestes situacions mostrant un compromís de beneficiar els docents.

-El representant de CCOO, molt encertadament ha fet la reflexió que per trobar solucions (que la JPDNU sovint ja les planteja en les seves resolucions) el primer que s’ha de fer és reconèixer que hi ha un problema i que les Pitiüses tenen una realitat geogràfica i de vivenda que des de Mallorca s’ha d’entendre. A més, és per aquesta realitat diversa que la Junta de Personal Docent ha demanat en altres ocasions que les places d’aquestes illes es considerin de difícil provisió.

SEMIPRESENCIALITAT

Aquesta ha estat una altra qüestió de la qual hem parlat. Els representants sindicals hem demanat que es comenci a treballar ja en buscar solucions. Durant l’organització del curs 20/21 aquest escenari era el que menys es preveia i ara hem de ser conscients que serà el que es desenvoluparà tot el curs i, si no augmenten els recursos, segurament el curs vinent.

Encara que des de personal docent són conscients dels esforços que fan tots els docents i equips directius i es mostren agraïts perquè és gràcies a aquests esforços que el curs està funcionant amb relativa normalitat, els representants sindicals els hen recordat que no és un curs normal que no funciona amb normalitat. Als centres on han pogut garantir la presencialitat de tot l’alumnat els docents estan esgotats i als centres on es produeix la semipresencialitat l’esgotament físic i psicològic és encara més gran perquè estan treballant el doble. Aquesta situació s’ha de reconèixer i s’ha d’invertir per proporcionar recursos humans, cosa que ja sabem que s’està fent des del programa PROA +, però no és suficient.

ALTRES QÜESTIONS

-Proporcionar als docents les eines informàtiques i de programari necessàries per a les seves especialitats (reivindicació pre-COVID, però més necessària ara).

-Formació específica per als membres del Comité de Prevenció de Riscos Laborals de Pitüses.

-Necessitat de crear infraestructures educatives

-Necessitat d’igualar els drets pel que fa a permisos entre funcionaris interins i funcionaris de carrera.

-Reconeixement que l’augment del pressupost de la Comunitat Autònoma es deu a la “donació” dels funcionaris que hem deixat de cobrar el 2% i el 0’9% de l’any que ve, que ens pertoca per llei i necessitat d’arribar a un acord pel que fa al pagament d’aquestes quantitats.

 

 

 

 

Divendres 13 /11/2020

A la darerra Permanent de la JPDNU de les Pitiüses s’han aprovat diverses resolucions i també s’ha fet una valoració de l’inici de curs

Valoració inici de curs: aquí

Resolucions: aquí

Sol·licitud reunions: aquí

Dimecres 4/11/2020

Avui s’ha celebrat el plenari de la JDPNU de Pitiüses. La primera part de la reunió s’ha dedicat a qüestions de caire protocolari (aprovació d’actes i substitució de membres de la mateixa). A continuació, la presidenta de la Junta ha fet un resum de les accions que des de març s’han anat duent a terme per part de la comissió permanent de la mateixa i de les que us hem anat informant en el seu moment. 

A continuació hem passat a parlar de l’inici de curs amb la finalitat de poder-ne fer una valoració, escoltant especialment els companys que estan exercint tasques docents als centres. La conclusió és que, després d’uns dos mesos de classe, els docents consideren que el curs no es desenvolupa de forma normal i sense problemes com sembla que fa veure la Conselleria. 

El fet que les xifres de contagis i quarantenes en l’àmbit educatiu sigui molt inferior a l’esperat no fa més que demostrar que els docents i els alumnes estan sent molt curosos i responsables dins les aules, però tot això a canvi d’una sèrie d’inconvenients que la Junta de Personal Docent No Universitari d’Eivissa i Formentera considera que s’han de fer públics  i en breu es redactaran les resolucions corresponents. En aquestes resolucions, es farà constar que les mesures sanitàries s’han fet sense pensar en els alumnes, especialment als cicles d’infantil i primària, i el seu benestar emocional. A banda d’haver de sacrificar recursos per poder garantir la presencialitat. Si bé és cert que les ràtios ara són menors (i esperem que ho continuïn essent després de la crisi), això succeeix amb la desaparició de desdoblaments, especialistes i altres mesures d’atenció a la diversitat.

Pel que fa al desenvolupament de la feina, hem constatat que els docents demanden recursos informàtics adequats proporcionats per Conselleria i també la reducció d’hores lectives ja que la semipresencialitat incrementa considerablement el nivell de feina.

S’han aprovat dues propostes dels sindicats ANPE i CCOO. La primera orientada a demanar una Mesa Sectorial per fer una valoració conjunta de l’inici de curs i buscar una solució ràpida a les qüestions que encara generen conflicte (baixes, EPI, ràtios…) i sobretot per planificar de forma conjunta nous escenaris (inversió, infraestructures, formació dels docents…). En el cas de CCOO la proposta busca dur a terme les reunions que se’ns van assegurar que es farien quan els dirigents de la DGPDOCEN van visitar Eivissa el 4 de març, reunió on fins i tot van veure amb bons ulls fer una mesa a Eivissa.

A la part final hem iniciat un debat a proposta d’un dels membres del plenari referent a l’ús dels chromebooks als centres. Encara que hem valorat que és una qüestió que necessita una reflexió molt profunda i en alguns aspectes de la proposta no tots els sindicats hi estem d’acord. Per la nostra part, hem manifestat que el debat té diferents caires. En primer lloc hi ha el debat metodològic i no hem d’oblidar que la implantació de certes eines als centres són (o haurien de ser) fruit d’un debat pedagògic i aprovació per part dels claustres. Per un altre costat, i aquesta és la part en la que sembla que hi ha acord, hi ha el fet que els centres que vulguin usar una metodologia orientada cap a la informatització i la competència digital estiguin obligats en certa manera a fer-ho mitjançant  una única plataforma, quan hi ha altres sistemes que no comencen per G.

Al torn obert, Alternativa ha proposat modificar la resolució que exigeix el pagament del 2% del nostre salari, com succeeix a totes les altres CCAA, i afegir el fet que tampoc no veurem el 0’9% anunciat als pressupostos de l’Estat. En aquest sentit, els sindicats que tenen presència a la Mesa de funció pública ens han avançat que des de la mateixa es preveuen mobilitzacions i que es vol comptar amb els sindicats del sector públic que no hi tenen presència.

Divendres 3/7/2020

A final de curs, s’han aprovat aquestes resolucions

Resolucions

 

Plenari 11/03/2020

APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

 

 

ELECCIÓ NOU SECRETARI

 

 • El secretari està de permís per paternitat, a més ha concursat per anar a Menorca, així que es presenta el seu substitut.
 • Només hi va haver una candidata per substituir-lo en el càrrec. Va ser elegida per unanimitat. Així la nova secretària és Carmen Ansuategui (STEI).

 

SOL·LICITUD REUNIONS AMB CONSELLER I DG

 

 • La presidenta, amb la col·laboració dels assistents a la mateixa, explica la reunió que vam tenir el 4 de febrer amb membres de la DGPDOCEN, va ser una reunió amb ordre del dia establert prèviament per Conselleria, a partir dels escrits que la junta els havia fet arribar. No va ser de negociació, sinó d’intercanvi. 
 • Arran d’aquesta reunió ja feta, s’aprova modificar la resolució  en la que demanem reunió amb el Conseller i altres DG, especialment Planificació; i insistim en la necessitat d’un calendari de reunions per convertir-les en una rutina i no una excepcionalitat.

 

COMITÉ SALUT LABORAL

 

 • La presidenta explica que en aquesta reunió de dia 4 se’ns va fer saber de manera informal que Eivissa ja té una tècnic de prevenció de riscos, però que encara està rebent formació. 
 • Decidim mantenir la resolució i enviar-la com a JPDNU ja que no se’ns ha informat de res oficialment.
 • El Comité de salut laboral redactarà una petició també d’informació, amb punts més concrets ja que des de la reunió en la que es va conformar no hem tornat a tenir cap comunicació de cap tipus des de Palma.
 • Tractam la qüestió el coronavirus. Sabem que els centres han rebut informació i les famílies també, però pensam que de la mateixa manera que s’han fet reunions amb riscos laborals a altres sectors se n’han de fer amb els docents. I és inacceptable que els membres d’un comité de riscos laborals no tenguin més informació  que la que es rep pels companys que estan als centres.

 

DEMANDES OPOSICIONS

 

 • Abans de començar amb l’ordre del dia, la presidenta i els assistents a la reunió del 4 de febrer expliquen que el punt d’aquesta al que més temps es va dedicar van ser les oposicions (gairebé 2 hores). Així i tot, després de fer-ne un resum i considerant que volem una resposta per escrit amb les justificacions pertinents, decidim enviar la resolució afegint algunes qüestions que es van parlar a la reunió (pagament de trasllats als membres del tribunal que venen de Formentera, possibilitat de formar tribunals amb membres de totes les Illes encara que siguin a Mallorca, quan actuen com a tribunal per places a altres illes).

POSICIONAMENT LLEI EDUCACIÓ

 

 

 • Ens adherim al document redactat  per la JPDNU de Mallorca, al qual també s’ha adherit la JPDNU de Menorca.

 

RECLAMACIONS ECONÒMIQUES

 

 • Aprovam la resolució en la que rebutjam l’actuació de Conselleria pel que fa a la gestió econòmica dels centres, especialment perquè en la negociació posterior no s’han tengut en compte els sindicats fins al final de les negociacions, i considerem que qualsevol acord a què s’arribi amb les associacions de directors  ha de ser negociat i ratificat a mesa sectorial.
 • Exigim també la pujada immediata del 2% del sou que va anunciar el Govern Central a principis d’any.
 • Reclamam la necessitat d’inversió per a dur a terme l’execució de noves infraestructures educatives.
 • Aprovam una resolució en la que demanam que el “complement d’insularitat” es revisi i s’ajusti al cost de la vida a cada una de les Illes de la Comunitat.

 

PUNT OBERT

 

 • Alternativa proposa l’adhesió al Manifest en suport de la llengua catalana. S’aprova amb l’abstenció dels representants d’ANPE.

Plenari 15/10/2019

Ahir es va portar a terme la reunió en sessió ordinària de la JPDNU d’Eivissa i Formentera. A banda de qüestions formals com l’aprovació d’actes i els canvis en els delegats que representen els diversos sindicats; el punt que va ocupar la major part del temps va ser el debat de l’esmenes presentades i la final aprovació del reglament de la Junta i de la icona que ens representarà. Ens hagués agradat posar-mos d’acord amb les juntes de Mallorca i Menorca per fer un logotipus consensuat que es diferenciés per la imatge de la silueta de les illes, però no és una qüestió de màxima importància.

Pel que fa al funcionament del plenari, ja a la comissió permanent vam decidir que els membres en redactaríem les propostes prèviament per així agilitzar la sessió. Per tant es va treballar a partir de documents prèviament redactats, que encara s’han d’acabar de perfilar i que publicarem un cop siguin definitives.  Les qüestions tractades van ser:

Valoracions sobre l’inici de curs: 

 • places sense cobrir, problemes de transport escolar, ràtios, vivenda, manca de recursos per a l’educació inclusiva, infraestructures i com no el marcatge.
 • en aquest aspecte, com a organisme col·legiat volem fer saber als docents que cap membre de la Conselleria d’Educació s’ha posat en contacte amb la JPDNU com a òrgan col·legiat, ni tan sols per a interessar-se pel funcionament, necessitats o simplement felicitar-mos per la posada en marxa.

Sol.licituds a Conselleria:

 • en primer lloc, la Presidenta va informar que de totes les sol·licituds realitzades a Conselleria durant el curs anterior només s’ha rebut resposta a una en la que es demanava que la Conselleria es fes càrrec de l’import dels trasllats dels representants de Formentera (recordam que pateixen doble insularitat) i de les despeses de material d’oficina de la mateixa. La resposta ha estat que no se’n fan càrrec, però permetran que es facin fotocòpies a la Delegació Territorial.  Per tant, vam acordar tornar a enviar les sol·licituds no respostes (que en són moltes) juntament amb les noves.
 • en segon lloc,  gràcies a la informació aportada per CCOO, vam acordar demanar informació a Conselleria per a poder trametre als docents de Pitiüses respecte a la situació de la demanda de certs partits polítics per visitar alguns centres educatius d’Eivissa i Formentera i també al procediment d’actuació en cas que es produeixin. En aquest punt demanarem com actuar en el cas de la campanya que porta a terme la plataforma “Hazte oír”.
 • a més vam acordar també demanar que membres de la Conselleria d’Educació (Directors Generals i Caps de Servei) tenguin la responsabilitat de reunir-se amb la JPDNU d’Eivissa i Formentera per a fer-los arribar directament la informació. Tenim la sensació que la creació de juntes per illes és simplement testimonial.

La religió a les aules:

 •   es va acordar fer també un escrit mostrant la postura de la JPDNU d’Eivissa i     Formentera, no sols pel que fa a l’inclusió de l’Islam a les aules sinó la rebuig que qualsevol doctrina religiosa s’imparteixi com a tal. Demanam una escola laica on tengui cabuda el coneixement de la història de les religions com a fet social i com a manera d’entendre i respectar la diversitat fomentant així que els nostres alumnes siguin persones amb seny i capacitat de raonament. Però mai com a dogma i qüestió d’espiritualitat, que pensam que ha de romandre a l’àmbit privat i familiar. Hem de dir que en aquest punt tots els sindicats vam estar d’acord, llevat d’ANPE que es va abstenir.

 

 

 • la JPDNU farà arribar aquest escrit al CEIE (Consell Escolar Insular d’Eivissa) perquè famílies i governants també s’hi puguin adherir

Formació:

 

 

 • com a últim punt i a petició de CCOO, vam acordar demanar la possibilitat d’obrir la formació en l’ús i les utilitats de GESTIB a tots els docents i no només a equips directius.