CONSULTA SOBRE FITXAR O NO FITXAR

Davant la diversitat d’opinions sobre el fet de fitxar als centres educatius,des del Sindicat docent Alternativa,  volem compartir amb vosaltres la informació que tenim així com unes quantes consideracions.

QUÈ DIU LA NORMATIVA?

*La Resolució de 28 de desembre de 2012 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, sobre jornada i horaris de treball del personal al servei de l’administració …. diu al punt 1.2

Las normas contenidas en la presente Resolución no se aplicarán al personal militar de las Fuerzas Armadas, al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni al personal de las entidades citadas en el apartado anterior destinado en instituciones penitenciarias, en instituciones y establecimientos sanitarios ni al personal que preste servicios en centros docentes o de apoyo a la docencia.

Para estos colectivos así como para aquellos otros que la naturaleza singular de su trabajo lo requiera, se aplicarán las regulaciones específicas que procedan, determinadas conforme a los mecanismos y ámbitos de negociación derivados del EBEP y que serán preceptivamente comunicadas a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

*A les Instruccions 11/2017 del director general de Funció Pública i Administracions Públiques adreçada a les secretaries generals o als òrgans que tinguin atribuïdes les funcions equivalents en matèria de personal, per la qual es fixen els criteris sobre el control d’entrades i sortides, el compliment de l’horari i les justificacions de les absències, del govern de les Illes Balears de 24 de juliol de 2017. Aquest document també especifica el control horari i com es farà.

EN QUÈ HA FALLAT CONSELLERIA?

– DG de Planificació i Centres ens ho va presentar com un instrument pels equips directiu que es facilitaria la feina de control d’assistència del personal docent.

– No ha convocat Mesa sectorial per negociar aquest punt.

– Se’ns va dir que hi hauria una reunió per explicar el sistema. Encara no s’ha fet. Ens hem vist obligats a sol·licitar una Mesa específica.

QUÈ HA FET ALTERNATIVA?

-Hem recollit i estudiat la normativa sobre el tema.

-Hem fet consultes d’aclariment.

-Hem recollit problemàtica i casos específics que ens van demanant.

-Hem debatut molt en la Junta directiva i entre els alliberats.

-Dijous 12 de setembre hem registrat una sol·licitud de Mesa específica.

QUÈ PODEU FER?

Després d’aquestes dues setmanes on les directives han utilitzat aquest instrument de control de diverses maneres, necessitem la vostra opinió per dur la vostra veu.

El formulari es tancarà dimecres 18 a les 12:00 hrs.

Moltes gràcies per contestar el formulari adjunt. Com sempre les respostes seran tractades de manera anònima.

FORMULARI: FITXAR O NO FITXAR? https://forms.gle/ykqnnDyokjqHF8Wx8

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *