Inspecció educativa

Novembre 2023

02/11/2023: Publicades les llistes dels aspirants seleccionats. BOIB

27/9/2023: Publicades les llistes definitives d’admesos i la convocatòria a les proves.

https://www.caib.es/sites/inspeccioeducativa/ca/dgpd_2023/

Publicada la convocatòria de comissions de serveis al departament d’Inpsecció educativa

La inscripció (7 dies naturals a partir del 8/9) s’ha de fer mitjançant un tràmit habilitat a la DGPDocen i el seguiment a la pàgina del DIE

Convocatòria al BOIB