Equip directiu: selecció i renovació

Informació sobre el procés de selecció de directors i directores dels centres docents públics no universitaris pel curs 2024-2025

Actualment hi en marxa diferents processos:

-Procés de renovació de directors dels centres docents públics no universitaris

-Procés de concurs de selecció de directors dels centres docents públics no universitaris

LLISTAT DE PRECANDIDATS ADMESOS

LLISTAT DE PRECANDIDATS EXCLOSOS I MOTIU D’EXCLUSIÓ

Més informació: aquí