MESA SECTORIAL: Instruccions d’inici de curs dels Conservatoris Professionals de Música i Dansa 2019-2020.

Hem assistit a la Mesa extraordinària d’Educació amb un únic punt Ordre del dia: Instruccions d’inici de curs dels Conservatoris Professionals de Música i Dansa 2019-2020.

Hi eren presents el Director general de Planificació i Centres, Antoni Morante, i membres del seu equip.

Van remarcar que és la primera vegada que les instruccions relatives als conservatoris de Música i Dansa es duien a Mesa sectorial, cosa que Alternativa valora positivament encara que vam fer remarcar que voldríem tenir els esborranys amb més antelació per poder-los estudiar i compartir amb els companys implicats.

El document fa èmfasi en privilegiar els criteris pedagògics a l’hora d’organitzar els centres.

Podeu consultar-ho aquí: https://docs.google.com/document/d/1-QKg3V7_ZE2Lb02hhR24ob105uZPh2qNc0NgYEqCygw/edit?usp=sharing

Alternativa va aprofitar per demanar quan ens convocarien a una Mesa sectorial extraordinària, que ja registrarem dia 12 de setembre, per  tractar el tema del marcatge. També demanarem un aclariment d’aquesta mesura, per tots els problemes que han sorgit en la seva aplicació. Hem demanat que no tingui caràcter punitiu, i que es faci una anàlisi en profunditat del sistema i que, en cas de continuar generant inconvenients, es posi en “stand by”. Hem remarcat que no s’ha explicat de forma correcte als companys i als centres i això ha generat més problemes.

Antoni Morante ha assegurat que no és una mesura punitiva i que Conselleria no farà seguiment de les faltes, tot continuarà com fins ara, sota la responsabilitat dels directors dels centres. També s’ha compromès a fer una Mesa tècnica específica per valorar el sistema de marcatge que de moment està en fase de prova i que s’hi fan canvis a mesura que arriben incidències. Ha recordat que al xestib hi ha un tutorial i un apartat de Preguntes freqüents. Ho podeu consultar aquí: FAQ Marcatges i Gestió de marcatges

Ha volgut recordar que NO és un registre de jornada laboral però de permanència en el centre segons l’horari de cada docent i, a més, ha demanat a les directives dels centres la màxima flexibilitat. En haver fet aquest procés de recollida d’incidències i la mesa amb els sindicats, la Conselleria prendrà una decisió al respecte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *