Alternativa

Sindicat Docent

Instruccions curs 2024-2025

Publicades les instruccions per a l’organització i el funcionament
dels centres docents públics de segon cicle d’educació infantil i educació primària, i d’educació
secundària per al curs 2024-2025

Instruccions

Desplaçat dalt de tot