Matricula’ls a la pública!

Comença el període de matriculació per a la gran major d’etapes de l’educació obligatòria per a tots els centres. El període s’obre avui, 20/5, moment en què els pares i mares han de triar el centre escolar en el qual es formarà no només com a alumne, sinó també com a persona.

Matricula’ls a la pública!

Només l’escola pública és garantia de rebre una educació equitativa, de qualitat, integrador i laica. 

El sistema educatiu públic és de tothom i per a tothom. L’autèntic defensor d’una societat més justa i equitativa que ofereix possibilitats i formació a tothom, sense importar l’origen o la situació econòmica familiar. 

Els esforços de l’Administració, lluny de la segregació per motius de llengua que està duent a terme, han de centrar-se en generar un sistema públic competent i facilitar la matriculació en la xarxa pública en algunes zones on impossible per la falta d’oferta, copada per la xarxa de centres privats subvencionats.

Des del Sindicat Alternativa Docent, defensem l’escola pública, l’única escola capaç de crear ciutadans lliures, crítics i amb valors. 

Matricula’ls a la pública!

LA FEINA ES PAGA: PROVES IAQSE!

Durant aquests dies s’han dut a terme les proves de diagnòstic a 2n d’ESO i properament es faran a 4t de Primària. Són les proves que permeten saber la situació en les competències de matemàtiques, anglès, de llengua catalana i castellana.

La normativa actual distingeix dos tipologies de mostres i de centres, els mostrals i els no mostrals, que té conseqüències a nivell estadístic.

La correcció de les proves mostrals va a càrrec de docents que, voluntàriament, han decidit formar part de l’equip corrector i reben una minsa compensació econòmica de 2’5€ per prova corregida. Aquest preu inclou la correcció i la introducció dels resultats, alumne a alumne i pregunta a pregunta, al programa dissenyat, el GESAVA. 

Ara bé, la correcció de les proves NO mostrals recau sobre els docents dels departaments abans citats sense cap mena de remuneració per fer aquesta feina extra un greuge comparatiu entre docents i un menyspreu a la tasca dels docents.

És per això que, des d’Alternativa docent, demanem que en properes convocatòries es reconsideri l’execució i el mètode de correcció de les proves IAQSE, que s’incrementi el pagament i que sigui per a tots els docents que es veuen obligats a incrementar la seves hores de feina en un moment crucial del curs, A més, la Conselleria d’Educació hauria d’actualitzar el sistema d’introducció dels resultats en el programa informàtic per fer-lo més senzill.

Obrim un formulari de recollida de valoracions fins dia 27 de maig: formulari