COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

Des del Sindicat Alternativa van demanar que es convalidin d’ofici els nivells A1 /A2 a tots els docents, que durant el confinament i el curs 2020-2021, van demostrar que van ser capaços d’adaptar-se a les circumstàncies i dur a terme la seva tasca des de la distància. 

Agraïm que la nostra petició hagi estat escoltada, una llàstima que no siga exactament per convalidació dels nivells A1/A2. 

NOVETATS 

Hi ha noves formes per regular per acreditar la capacitació digital, a més de la certificació de formació es podrà fer a través de avaluació, evidències, observacions d’acompliment de la tasca docent, proves específiques, anàlisi  i validació d’evidències.

TERMINI

S’ajorna fins al 31 d’agost de 2025 el termini de l´acreditació de la competència digital docent d’algun nivell.

ACREDITACIONS

Nivell A1

S’obrira un tràmit telemàtic amb un formulari d’autoavaluació per emplenar diferents indicadors, heu de marcar com a mínim 20 assolits dels 25 que hi haurà

Nivell A2

Autoavaluació més aportació d’evidències: captures de pantalla del GESTIB, fulls de càlcul, correus, etc. 

B1 i B2

S’acrediten amb formacions, proves específiques o observacions de l’acompliment.

C1 i C2

S’acrediten amb  observacions de l’acompliment,  i  anàlisi i validació d’evidències. (No formacions).

BOIB

Per ampliar la informació consulteu aquest enllaç 

TRÀMIT

Accedeix a cada tràmit a través dels següents enllaços:

A1 i A2

B1 i B2

C1 i C2