Alternativa

Sindicat Docent

Comissions de serveis 2024-2025

COMISSIONS DE SERVEIS 24/25

21/6/2024
Lllista definitiva de funcionaris de carrera que han sol·licitat comissió de serveis per al curs 2024-2025https://www.caib.es/webgoib/-/comissions-de-serveis-curs-2024-2025-

4/6/2024

– Publicació de la llista provisional de funcionaris docents als quals se’ls ha admès o no admès la sol·licitud. https://www.caib.es/webgoib/-/comissions-de-serveis-curs-2024-2025-

– El termini per presentar reclamacions és del 5 al 7 de juny, ambdós inclosos.

>>> Accés al tràmit de reclamacions

Maig 2024

Calendari provisional

Abril 2024


TRÀMIT TELEMÀTIC DE PETICIÓ DE COMISSIONS DE SERVEIS: ASPECTES GENERALS

Pantalles del tràmit: aquí

-El tràmit per sol·licitar places en comissions de serveis per al curs vinent romandrà obert del 24/4 al 2/5, ambdós dies inclosos a través de la web de Conselleria.

-L’accés es fa amb les eines habituals d’identificació electrònica.

-El sistema detecta automàticament el col·lectiu al qual pertany el sol·licitant (consulta el nostre resum de la resolució.

-És un tràmit dirigit. És a dir, el sistema detecta els factors possibles i en descarta aquells que no es poden donar. Segons el col·lectiu, mostrarà les possibles CCSS (seguint sempre la resolució).

-El sistema detecta, segons l’especialitat d’oposicions, els centres als quals s’hi pot accedir. també detecta l’illa on pot obtenir plaça que, en funció del col·lectiu i la CCSS, pot variar.

-L’ordre de les COMISSIONS DE SERVEIS que apareix al tràmit no coincideix amb el de les adjudicacions.

-En les comissions de serveis que permetin triar centres (no aquelles peticions per raons de serveis), és necessari filtrar i ordenar els centres. també cal tenir en compte i ORDENAR (AMB LES FLETXES) les places itinerants/compartides. Si es marca l’opció “SÍ” s’afegeixen les dues opcions: places itinerants/compartides i places no itinerants/compartides d’un mateix centre. 

-Es trien CENTRES, no places disponibles.

-Apareix el mapa d’illa, de poblacions i centres.

-No hi ha limitació màxima de petició de centres. S’han d’ordenar per ordre de preferència.

 -En els casos on existeixi el requisit de 25 km, el sistema eliminarà els centres que no el compleixin.

-Al final del tràmit, s’hi han d’afegir els documents requerits en PDF i un màxim de 5 documents i de 4 MB.

-Només es tindrà en compte el darrer tràmit registrat. Es pot modificar tantes vegades com sigui necessari. 

-Per a les CCSS, es donaran les places de la quota de la plantilla. (Per això insistim en reduir ràtios i hores lectives dels docents de manera urgent)

-Ens faran arribar les pantalles generals del tràmit i les compartirem.


NORMATIVA BOIB: https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2024/11906/685271/resolucio-del-director-general-de-personal-docent-

RESUM GENERAL

Per a casos concrets, envia un correu electrònic a info@sindicatalternativa.cat

També pots emplenar el nostre formulari aquí


Des del Sindicat Alternativa ja vam preveure aquesta situació el mes de maig de 2022. Ens vam reunir amb el Ministeri d’educació a Madrid per denunciar que a les Illes Balears no es tenia en compte la insularitat. Però el procés va seguir endavant.

La Conselleria d’educació ha anunciat una sèries de mesures per facilitar les comissions de serveis el proper curs 2024-2025. Mesures

Des del Sindicat Alternativa obrim una recollida de propostes per traslladar al Director General, Ismael Alonso, les properes setmanes.

El formulari està obert fins divendres 8 de març a les 10:00 hrs.

Formulari

Desplaçat dalt de tot