Camps d’aprenentatge

Mallorca, Menorca i Eivissa 2/06/2023

-LListat definitiu de puntuació

-Procés d’avaluació del professorat destinat als camps d’aprenentatge de les Illes Balears

Enllaç: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5611211&coduo=204&lang=ca

Formentera 07/07/2023

>Publicada l’adjudicació definitiva

>Llista d’admesos amb puntuació definitiva

>Llistat d’admesos amb puntuació provisional

Més informació

 

>Resolució per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça de docent al Camp d’Aprenentatge de Formentera

Convocatòria BOIB