NO A LA RELIGIÓ A L’ESCOLA!!

Arrel de la sentencia del Tribunal Suprem que obliga a incloure la Religió com a assignatura d’aquest darrer curs, Alternativa dóna suport a l’escrit següent que ens han fet arribar companys d’un centre.

Animem als claustres a posicionar-se en contra de l’assignatura de religio a 2n de Batxillerat.

Recordam que el nostre sindicat sempre  defensa una escola  pública, laica i  inclusiva.

“La Conselleria ha publicat un Decret que sitúa a la Religió com una assignatura específica més i, per tant, amb una càrrega lectiva de 4 hores setmanals i 140 anuals. 

Mai en tots els sistemes educatius del període democràtic s’havia cursat Religió en el curs que prepara l’alumnat per a l’accés a la Universitat, i consideram una absoluta involució que al 2019 això succeeixi.

A més, a diferència de l’ESO o de 1r de Batxillerat, aquesta assignatura a segon farà mitjana amb la resta d’assignatures del batxillerat i, per tant, influirà amb la nota mitjana que l’alumne tindrà per obtenir la nota d’accés a la Universitat.

Des del nostre punt de vista, situar la Religió al mateix nivell que la Segona Llengua Estrangera, les TIC, els Fonaments d’Administració i Gestió, la Psicologia, les Ciències de la Terra i el medi ambient, el Dibuix Tècnic o la Història de la Filosofia entre d’altres, és una aberració pedagògica que no té cabuda dins un Estat aconfessional.

Consideram que és gravíssim que a 2n de batxillerat tenguin 4 hores d’un total de 32 setmanals, és a dir, un 12,5% del total d’hores del curs, quan s’estan preparant per a unes Proves d’Accés a la Universitat molt exigents que determinaran el seu futur.

A més, el currículum de l’assignatura de Religió per al batxillerat és el mateix per 1r i per 2n, cosa que indica que realment no hi ha prou contingut per cursar Religió 2 anys a l’etapa postobligatòria.

Per tot això, manifestam el nostre desacord amb la inclusió de l’assignatura de Religió a 2n de batxillerat.”

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *