MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ DE 20 DE JUNY DE 2019

 

Avui hi havia una mesa sectorial per tractar els temes següents.

Convocatòria de comissió de servei per proveir places a Inspecció educativa.

El cap del servei ha explicat que a principi de legislatura sols i havia 10 inspectors i actualment n’hi ha 25. Amb aquesta convocatòria s’arribarà als 30 inspectors/inspectores.

S’han modificat uns errors detectats a l’apartat de “Requisits dels participants”a l’apartat “b”. Ha quedat redactat de la següent manera: “Acreditar una antiguitat mínim de sis anys com a funcionari de carrera en algun dels cossos que integren la funció pública docent i una experiència mínima de la mateixa durada”.

En el punt 4.3. (Coneixement d’idiomes) del barem, es refereix a que puntuaran els certificats de nivell B2 i superiors.

El segon punt de l’ordre del dia:

Esborrany de convocatòria per adjudicació de destinacions provisionals per funcionaris sense plaça i desplaçats, funcionaris que han sol·licitat comissió de serveis, funcionaris en pràctiques i aspirants a funcionaris interins.

S’han fet petites modificacions en relació a la convocatòria de l’any passat:

– Les places per Comissions de serveis per temes de salut s’han posat en un lloc preferent de la llista d’ordre d’adjudicació.

– Hi ha una llista única de places disponibles per aspirant cosa que obligarà a ordenar totes aquestes places.

– Si es descarten places de determinat tipus, no es podrà tornar a introduir-les (exemple B2 d’anglès)

– S’han suprimits molts perfils i els que queden són orientatius per places molt concretes com són coordinació de Xarxipelag o places d’Educació Física per a treball amb cavalls o especials de tenis.

– En el moment que la persona interina estigui seleccionant les places podrà veure les característiques del centre on es troba la plaça disponible.

Alternativa ha valorat positivament la col·locació en ordre preferent les Comissions de serveis per motius de salut, tal i com va demanar a la mesa de comissions, així com la llista única de places pels docents interins, que es va aconseguir l’any passat per Alternativa i altres sindicats amb la signatura del pla d’estabilitat. No obstant, això, davant la pèrdua d’anys anteriors en la que només calia triar una plaça a ara que cal triar-les totes hem fet una proposta que pot beneficiar tothom. Alternativa proposa que l’obligatorietat de triar places s’apliqui sols a un mínim de 50% de les places disponibles. Cadascú podria elegir ordenar totes les places o sols la meitat.

Conselleria valorarà la proposta i en la resolució definitiva es podria veure reflectida la nostra proposta.

En el torn obert de paraules la Conselleria ha informat que estudia la possibilitat de publicar una nova convocatòria:

-Borsa extraordinària oberta amb efectes pel curs 2019-2020. És important destacar que la intenció de l’Administració és que només es pugui recórrer a persones d’aquesta borsa si prèviament s’han esgotat tots els aspirants de l’especialitat en qüestió que es varen apuntar a la passada convocatòria d’interins (entre el 15 i el 29 de gener de 2019). De totes maneres és una proposta que es tractarà en una nova mesa sectorial.

Recordem que el calendari previst per realitzar el tràmit d’estiu de selecció de places és el següent:

·Funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i desplaçats per manca d’horari: del 5 de juliol a les 12.00 hores fins al 8 de juliol a les 12.00 hores.

·Funcionaris docents en pràctiques: del 26 de juliol a les 12.00 hores fins al 29 de juliol a les 12.00 hores.

·Funcionaris interins docents: del 31 de juliol a les 12.00 hores fins al 5 d’agost a les 12.00 hores.

Cal recordar que aquestes dates no són oficials fins que no surtin publicades en el BOIB.

Per consultar els esborranys aquí

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *