Valoració del procés i tràmit d’adjudicacions provisionals

Valoració del procés dels diferents tràmits d’adjudicacions provisionals

Dins del procés d’adjudicacions de places provisionals per al curs 20-21, des del Sindicat Alternativa hem detectat diversos punts que s’han de millorar necessàriament per afavorir la millora d’aquest procés:

-Llistes d’interins amb puntuació: Fora del procediment habitual, les llistes definitives s’han publicat el mateix dia que les adjudicacions. Així, s’ha hagut de fer la tria de places sense saber exactament quina era la situació real i definitiva de cada docent.

-Llistes per fases: L’administració ha publicat la llista per fases, és a dir, sense tota la puntuació. Ha generat desconcert sobretot en el moment de reclamacions de punts que depenen de direccions generals diferents. Els docents interins no poden veure’s afectats per descoordinacions internes. Arribant, fins i tot, a no atendre les reclamacions pertinents.

Obligatorietat de triar totes les places: Els darrers anys s’ha tornat a l’obligatorietat d’haver de triar totes les places en el procediment de destinacions. Ja hem manifestat un parell de vegades el nostre desacord, ja que amb amb la tria d’un % determinat de places quedarien totes les places cobertes. 

-Adjudicacions incompletes: Com hem vingut advertint, l’adjudicació de places d’aquest estiu s’ha fet de manera incompleta, sabent que en unes setmanes s’afegiran més places i, per tant, l’ordre a la llista quedarà completament trastocat. És una reclamació que venim fent els darrers anys, però enguany, a més, s’ha anunciat obertament l’increment de docents. Un aspecte que caldria revisar, per exemple,l’adjudicació de places reservades per a discapacitats, ja que, si no es trien, queden vacants per al següent tràmit, provocant desajustos entre les llistes, la tria i l’adjudicació. A més, hem detectat algunes places de caire tècnic -que no places polítiques- a les quals no hi han pogut optar tots els interins. 

-Pèrdua de transparència: Havíem fet passes endavant en aquest camí, però últimament s’han perdut alguns aspectes que ens fan anar enrere. El més destacable és la no publicació en un únic document (en PDF) de totes les adjudicacions que s’han fet en el tràmit. D’aquesta manera es pot comprovar que s’hagin donat totes les places possibles.

-Tràmit telemàtic: La tria telemàtica és una bona eina, però s’ha de millorar per no saturar el sistema i que “caigui” contínuament tant mentre es fa la el procés de tria de places, com per revisar les places adjudicades. Tant és així que es va haver d’ampliar el període per poder fer el tràmit de tria de places.

Aquí una anàlisi i propostes de millora

 La Conselleria ha de comptar amb els recursos necessaris per dur a terme aquests grans moviments informàtics sense que suposi un perjudici per als usuaris de l’administració. 

Des del Sindicat Alternativa ens agradaria poder revisar tots els aspectes que hem enumerat per tal de cercar millores i dotar de més transparència el procés d’adjudicacions de docents interins.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *