Unanimitat sindical davant de la proposta del Conseller d’Educació.

Davant la proposta del Conseller d’Educació per treballar la proposta de Pla de Retorn a la presencialitat del curs 2020/21, els sindicats d’educació, per unanimitat, acorden participar a les 4 comissions de treball i a les diferents subcomissions com un bloc unitari, per tal de garantir que no es vulnerin les condicions sociolaborals de cap docent, al temps que rebutjam l’intent de la Conselleria de minimitzar el pes dels representants dels treballadors reduint al mínim la seva representació.

La societat ha d’anar avançant cap a una nova normalitat en que l’escola ha de tenir un paper fonamental. La crisi sanitària ha deixat palès que l’escola presencial és insubstituïble per tal de contribuir en la seva tasca integradora i compensadora de desigualtats. Però la presencialitat s’ha de fer amb garanties sanitàries.

La intenció és fomentar les mesures sanitàries, minvar la bretxa educativa, potenciar la formació digital i garantir l’educació dels nostres alumnes, sense que es perjudiquin els interessos de cap col·lectiu. Aquest bloc sindical el configuren tots els sindicats de l’ensenyament  públic i concertat.

Per tot això, tot el bloc sindical, treballarem les respectives reunions per després fer totes les aportacions a les Meses Sectorials que se’n derivin, que és on correspon la seva aprovació legítima. En aquest sentit, per fer tota aquesta tasca, exigim a l’Administració que se’ns comuniqui:

– quin és el marge pressupostari que disposa educació.

Sense assignació extraordinària per augmentar notablement els pressupostos d’Educació difícilment podran dur-se a terme mesures efectives per afrontar el nou curs escolar amb un probable escenari de crisis sanitària. 

– quina és la quota de professorat prevista.

Hi ha diversos escenaris dels previsibles que requereixen d’un augment significatiu del nombre de docents per poder arribar a les ràtios que assenyalen els protocols de sanitaris de seguretat i salut.

– en quina situació es troba el Pla de conciliació que es treballa amb La  Conselleria de Treball , la d’Afers Socials i els Ajuntaments.

La conciliació de la vida laboral i familiar ha de tenir una solució global, de tota la societat, per tant, s’ha de garantir el treball productiu i també els espais de conciliació necessaris. Aquest objectiu ha de ser assolit mitjançant polítiques socials i de forma coordinada amb el món laboral. La conciliació no pot recaure en els centres educatius, ja que la seva tasca és de caire educatiu. 

– quin és el fons econòmic que l’Estat ha deixat a Balears, i quina d’aquesta partida es destinarà a Educació.

– un tracte igualitari per tot l’alumnat del territori, la qual cosa implica una coordinació amb la resta de CCAA a la Conferència Sectorial d’Educació.

que tots els documents han de finalitzar abans del 15 de juny, per tal de donar temps als centres per enllestir els plans de contingència.

-En quina situació queden les escoletes privades, d’Ajuntaments i patronats. S’ha de crear una subcomissió específica per 0-3.

Amb els més petits és molt complexe l’aplicació dels protocols de seguretat i al mateix temps atendre les necessitats afectives i educatives dels infants. 

Per concloure, des del bloc sindical ens mantindrem vigilants, exigint passar tots els documents preceptivament per les Meses Sectorials respectives, com a òrgans oficials que són para la negociació de les condicions sociolaboral dels docents.

Tenim molt present que els centres educatius són  la primera línia per aturar la propagació de la malaltia i evitar que tingui conseqüències dramàtiques sobre la resta de la població, per això exigim que la Conselleria d’Educació avaluï i estigui a l’alçada del repte que aquesta situació planteja i compti més amb els sindicats per a desenvolupar-la.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *