Mesa sectorial: comissions de serveis IEDIB

Hem participat a la Mesa sectorial d’educació de dia 1 de juny amb un únic punt del dia l’esborrany de la convocatòria de les comissions de serveis de l’IEDIB.

En principi, degut a la situació actual, es prorrogaran un curs les comissions que es van atorgar a la convocatòria passada i sortiran només a la convocatòria actual les places que quedaren pendents d’ocupar.

Les comissions de serveis d’aquesta convocatòria seran per un any i no inclouen l’apartat de formació específica que no s’ha pogut ofertar aquest curs.

S’han fet les següents aportacions:
Molts sindicats hem demanat que la formació específica formi part dels cursos de formació del professorat i estigui oberta i disponible per tothom i que es pugui fer amb independència de voler ocupar en un moment determinat la plaça a l’IEDIB.
També s’ha demanat que es revisin alguns punt dels barem. En relació a això, ens han contestat des de la Direcció General que ho faran i treuran una nova resolució amb les aportacions realitzades pels sindicats.

Des de Alternativa, hem demanat si hi ha previsió que aquestes places que ara s’ocupen via comissions de serveis tinguin a c/t el caràcter de places orgàniques de concurs de trasllat, a la qual cosa i el director general ha contestat que no, que de moment ells només veuen factible la via Comissió de Serveis.
També s’ha demanat per quin motiu, tractant-se d’un institut a distància, només es preveu que puguin ocupar places de mitja jornada el professorat Menorca i Eivissa i Formentera i no hi ha possibilitat que des d’aquestes illes es puguin ocupar també les places de jornada sencera, quan la presencialitat no es un fet essencial en aquest institut.
Se’ns ha contestat que ara vegada ja està posat en marxa tot el centre no hi ha inconvenient en que les places de jornada sencera puguin fer-se extensibles a tot el professorat incloent Menorca , Eivissa i Formentera i que ho tindran en compte a les properes convocatòries.

Consulta el document aquí

A torn obert de paraula des d’Alternativa hem sol·licitat una vegada més que es faci efectiu la pujada del 2% que des de el gener venim reclamant i a hores d’ara encara no s’ha aplicat.
També, en relació al tema de teletreball, hem demanat que es faci una regulació que doni seguretat jurídica al professorat.
Per acabar, hem sol.licitat com ja ferem a la darrera mesa, que es compensi amb un complement econòmic al professorat per què en tot aquest estat d‘alarma ha realitzat la seva feina aportant recursos informàtics i econòmics propis per tal de poder impartir la seva tasca docent. Des de Alternativa defensam que això s’ha de compensar a nivell econòmic i preveure com es gestionarà de cara al proper curs dotant als centres i al professorat dels recursos que es previnguin necessaris per si es torna donar una situació semblant.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *