Una carrera professional lluny dels 150.000 euros.

CARRERA PROFESSIONAL 

Des del 2015 Alternativa treballa per la implantació del complement de carrera professional al cos docent de les Illes Balears que equiparés la funció docent amb la resta cossos de treballadors públics d’altres conselleries o departaments. Una de les reivindicacions històriques del Sindicat Alternativa s’ha complert però totalment de forma insuficient. 

La demanda d’Alternativa equivaldria a cobrar 150.000 euros, aproximadament, al llarg de les dècades de professió. Explicació: aquí

Al darrer Consell de Govern s’ha aprovat el cobrament del primer tram de la carrera professional. 

Aquest primer tram, així com la resta, està totalment allunyat del que hauria de ser la carrera professional docent, comparada amb altres sectors de l’administració pública. 

Alternativa reclama una carrera professional equiparable, econòmicament i en les condicions mínimes, a la d’altres funcionaris no docents amb la mateixa categoria professional i requisits d’accés.

Volem recordar que no estem d’acord amb l’existència de dos tipus de carrera professional per a tots el docent i un tercer tipus, exclusiu per a equips directius.

El primer tipus és una carrera professional per trams amb els complements consolidables, vinculada a una avaluació: 3 trams de 6 anys cadascun consolidables.

El segon tipus és de carrera professional per nivells excloents entre si, depenent de la tipologia de centre i segons la tasca que s’hi faci.

I finalment un tercer tipus de carrera professional per a equips directius, vinculat a la presentació d’un projecte i una avaluació.

Si es vol afavorir que els docents triïn diferents tipus de centres, i que als equips directius se’ls reconegui la seva tasca, s’ha de pensar en altres maneres d’incentivació deslligades de la carrera professional. 

Si es vol fer de la docència una professió atractiva per algunes especialitats on falten docents, s’han d’equiparar les condicions econòmiques i la carrera professional a altres sectors públics.

Seguirem lluitant per aconseguir la demanda d’Alternativa ,els 150.000 euros i per tenir una carrera professional deslligada de l’avaluació dels docents però vinculada a altres aspectes relacionats amb la tasca docent. 

> INFORMACIÓ PEL COBRAMENT DEL PRIMER TRAM 

Requisits (ho comprova la Direcció General de Personal Docent) 

a) Estar en situació administrativa de servei actiu en la data de publicació d’aquesta convocatòria.

b) Tenir reconegut el primer sexenni en la data de publicació d’aquesta convocatòria.

A tenir en compte 

La incorporació al sistema de progressió en la carrera professional és voluntària, aquells funcionaris docents que no vulguin, cas d’acomplir els requisits, que l’Administració els hi reconegui d’ofici el primer tram de la part consolidable del complement de carrera professional, han de renunciar-hi expressament (la renúncia s’ha de fer entre dia 1 i dia 31 d’octubre de 2023) , mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a l’efecte en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es

LListes

Durant el mes de novembre es publicaran els llistat provisionals i definitius dels docents que han de percebre el primer tram.

Pagament 

És amb efectes retroactius de dia 1 de setembre de 2023

Pagament a la nòmina de setembre

*Important: el primer pagament serà a la nòmina de setembre i si es vol cobrar no s’ha de fer res.

Més informació al BOIB 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *