Carrera Professional Docent: Equiparació.

La “carrera professional” dels docents, un greuge que no pot continuar.
 -La diferència retributiva entre un funcionari docent i no docent arriba a 150.000€*.

*150.000€ durant tota la carrera (32 anys)

-Hem vist com altres treballadors del sector públic han vist millorades les condicions sociolaborals en els darrers mesos.

-La proposta d’acord marc ha d’equiparar els cossos docents amb la resta de treballadors públics.

Des de fa anys s’està parlant de la carrera professional dels docents i de millorar el reconeixement del la seva feina. Des del Sindicat Alternativa, volem mostrar amb dades comparatives el què significa per nosaltres la carrera professional.

A la primavera del 2015, el govern Bauzà va fer una proposta de carrera professional per als docents. Durant els anys 2015 i 2016, l’actual Govern la va fer efectiva a funció pública i a Sanitat però els docents encara esperam. 

Per il·lustrar el greuge comparatiu i, a títol d’exemple, hem fet una anàlisi comparativa entre les retribucions  d’un funcionari  docent de secundària i no docent de la CAIB al llarg de 32 anys de carrera professional. La diferència  és de 148.291,68 euros  per la carrera professional, descomptats els sexennis i de 4.9543,04 euros per altres conceptes retributius. Total 197.834,72 euros. (vegeu annex).

La pèrdua de poder adquisitiu durant els darrers 15 anys, unit a l’increment de càrrega de feina i formació exigida,   fa que ens trobem amb especialitats sense cobrir perquè per molts de professionals ja no és atractiva la carrera docent. També hi ha una  dificultat creixent per cobrir moltes substitucions en algunes zones de les Illes Balears, perquè fins i tot suposen perdre doblers pel fet de fer feina.  El Govern ha de millorar les retribucions per la feina que fan els docents.

Altres sindicats han exigit i signat la carrera professional per tota la resta de funcionaris, però no han dedicat els mateixos esforços per signar la dels docents. 

Des d’Alternativa, s’ha exigit contínuament l’equiparació del docents amb la resta de funcionaris, però arribats al final de legislatura, el Govern no pot continuar més amb aquest greuge comparatiu d’aquesta magnitud, ni justificar-ho en la manca de finançament autonòmic,   ni en els terminis  que planteja  la LEIB, (2 anys per fer una proposta ), ni esperar a una proposta del ministeri   i per això volem negociar la implantació de l’equiparació definitiva.

El vertader reconeixement de la tasca dels docents ha de venir també per l’equiparació retributiva. Les paraules i els reconeixements s’han de materialitzar en fets. 

Download

DIARIO DE MALLORCA

ÚLTIMA HORA

DIARIO DE IBIZA

MENORCA.INFO

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *