Convocatòria de Formació Inicial de Riscs Laborals per a nous treballadors de centres educatius

INFORMACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Justificació

D’acord amb l’art. 19 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscs laborals, en compliment del deure de protecció als treballadors, s’ha de garantir la formació i informació als treballadors en matèria preventiva, com a part essencial per a la implantació del sistema de gestió de la prevenció.

Destinataris de la formació

El personal docent anomenat aquest curs 2023-2024 com a funcionari de carrera, bé com a resultat del procés selectiu o del procés d’estabilització. També aquell personal docent al qual es llançà en anteriors ocasions aquesta mateixa convocatòria, però que, per qualsevol motiu no feren la formació. És obligatòria l’assistència a una sessió de formació inicial en prevenció de riscs laborals durant el present curs.

Tipus de curs

S’ofereixen tres tipus de curs, dels quals heu de triar el que sigui més adient per a la tasca docent que realitzau:

A) Curs inicial de riscs per a docents que treballen en CEIP, CEI, CEE…

B) Curs inicial de riscs per a docents que treballen en IES, CIFP, EOI, Conservatori, Escola d’art, CEPA… i que duguin a terme la seva tasca docent sense utilitzar laboratoris, tallers, eines o equips de treball.

C) Curs inicial de riscs per a docents que treballen en IES, CIFP, EOI, CEPA, Conservatori, Escola d’art… i que realitzin la seva tasca docent utilitzant laboratoris, tallers, eines o equips de treball.

D’aquest tres, s’ha de seleccionar un tipus de curs, el que més s’ajusti a la feina que es realitza (en funció del tipus de centre i en si s’empren o no laboratoris, tallers o màquines). Tots els cursos són molt semblants, però uns es centren o aprofundeixen més en uns aspectes concrets segons la tasca que es vagi a realitzar (per exemple ús de productes químics o maquinària, manipulació de càrregues…).

Calendari

Les sessions es realitzaran durant tot el curs 2023-2024 en format presencial mitjançant videoconferència. S’ha de seleccionar UNA sessió d’entre les programades segons el tipus de curs que et correspongui, hi ha sessions en diferents dies i franges horàries perquè puguis triar la que millor s’adeqüi a la teva organització.

Les sessions previstes en el calendari per aquest curs són:

Inscripció

Per realitzar la inscripció a la sessió formativa seleccionada pitja damunt el següent enllaç: https://forms.gle/iia5fC3DJhxGipsj9

A tenir en compte

– D’aquesta formació inicial obligatòria s’ha de triar un tipus de curs, el que més s’ajusti a la feina que realitzarà el docent (en funció del tipus de centre i bàsicament si emprarà o no laboratoris, tallers o màquines). Tots els cursos són molt semblants, però uns se centren o aprofundeixen més en uns aspectes concrets segons la tasca que es vagi a realitzar (per exemple ús de productes químics o maquinària, manipulació de càrregues…)

– La formació obligatòria en prevenció de riscos laborals s’ha d’impartir en horari laboral sempre que sigui possible, des de la direcció del centre s’ha de facilitar la participació dels docents a aquesta formació obligatòria. És necessari que vosaltres informeu a la direcció del centre de forma prèvia de l’assistència a la formació, en acabar es lliurarà certificat d’assistència per justificar l’absència del lloc de treball.

– Com hem comentat, es facilitarà certificat d’assistència, encara que s’ha de tenir en compte que aquesta sessió no dona dret a hores de formació permanent del professorat.

– Hi ha un màxim d’assistents per curs, es seguirà el criteri d’ordre cronològic d’arribada de la sol·licitud per a la inscripció al curs.

– Es requereix un mínim d’assistents per realitzar la sessió formativa, en cas que no s’arribi aquest mínim la sessió pot ser anul·lada.

– Per a qualsevol consulta podeu telefonar al servei de prevenció 971 17 60 37 o per correu electrònic a prevencio@dgpdocen.caib.es

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *