Arxiu d'etiquetes: menorca

Reunió amb la Directora General de personal docent a Menorca

Ahir la Directora general de personal docent Rafaela Sánchez i els Cap Servei de Provisió,  el de Servei de Secundària, el Cap de departament de Personal Docent i el Delegat d’educació a  Menorca, juntament amb els representants dels sindicats amb representació a la JPDnU de Menorca ens reunirem a la Delegació d’Educació per a una sessió informativa que  tenia com a punt de partida temes com les oposicions, tutorització , comissions de serveis , substitucions i permisos…

Es tractaren aquests temes i sobretot va servir per posar damunt la taula temes que a Menorca considerem que son prioritaris.

 1. Oposicions

Tot i que encara no ha sortit la resolució es va demanar com tindrien les programacions els tribunals i ens varen dir que això era  lliure criteri del tribunal ( poden tenir-les amb ordinadors o se les podrien haver descarregat i tenir-les en paper).

Pel que fa  al sorteig dels tribunals, ens varen dir que aquest any es farà diferent; s’ assignarà un nº a cada un dels possibles candidats a ser escollits i s’ordenen de manera alfabètica amb una llista única formada pels professors de carrera de totes les illes i especialitats i després es farà un sorteig amb un programa informàtic i sortirà un nombre. A partir d’aquest nombre es determina una persona amb noms i llinatges es farà després la composició de tribunals de cada especialitat i illa seguint l’ordre de la llista.

També des de Alternativa es va tornar a incidir que el fet de fer oposicions de manera reiterada durant tres anys consecutius damunt una illa com Menorca i amb algunes especialitats amb pocs funcionaris de carrera suposa una pressió damunt d’ aquest professorat ja que tenen gairebé un 100%  de possibilitats de ser tribunals any rere any amb el perjudici que això els origina i que s’ hauria de fer d’una altra manera. També que el fet de fer els tribunals d’aquesta manera qüestiona el criteri de transparència i objectivitat que haurien de tenir les oposicions ja que hi ha molts professors que son companys de departament del tribunals i això pot generar situacions de favoritismes o prejudicis previs al procés oposicions i no això no hauria de ser així.

Es va demanar si hi havia previsió de fer oposicions al cos de catedràtics de Secundària i ens digueren que per aquest curs no. Però que aquest any se’n convocaven a Andalusia i tot i que no ho tenien previst no era descartable que ho poguessin fer a 1-3 any vista. Que ho estudiarien.

 1. Pel que fa al procés de tutorització ens digueren que s’està revisant i que en breu sortirà una resolució juntament amb la resolució de comissió de serveis . Estan previst que surtin ara el mes de febrer-març.

Demandes que férem des d’Alternativa:

 •  En primer lloc demanarem que per a properes vegades es pogués fer mesa sectorial a Menorca,ja que reunions com aquesta si bé eran profitoses haurien de ser realment reunions de negociació no només d’informació i que es fes un format de mesa sectorial  a Menorca on es puguin prendre decisions reals.
 • Reclamàrem per quan seria efectiva la pujada del 2%  del sou aprovat a nivell estatal i ens contestaren que ells de moment no tenen constància que l’ hagin de fer efectiva i que per tant no serà ara a la nòmina de febrer, que quan es faci efectiva es cobrarà amb efectes retroactius des del mes de gener.
 • Reclamarem i demanarem un retirada definitiva del sistema de marcatge i ens digueren que segons el seu punt de vista ara no hi ha cap obligatorietat d’ emprar cap tipus de registre i que és una competència del director vetllar pel compliment de l’horari del professorat però no hi ha cap format ni sistema a seguir, per tant no veuen cap inconvenient  a emprar sistemes que tinguessin els centres amb anterioritat al gestib.
 • També demanàrem que instin al Conseller a convocar als sindicats ja per a negociar un Nou Acord de Millora de les condicions sociolaborals dels docents perquè l’anterior ha acabat amb part dels acord pendents d’aplicar (com la baixada de ràtios i 18 i 23 h a secundària i primària respectivament, recuperació del poder adquisitiu…). Aquesta nova negociació no es pot fer esperar més.
 • També varem demanar que es traslladés la nostra disconformitat amb el redactat de l’Avantprojecte de la llei d’educació i que trobem seria necessari es suspengués la seva tramitació a l’espera que quedi tancada la normativa de la llei estatal d’educació i que ha de tenir en compte les aportacions dels sindicats.

Junta de personal Docent no Universitari de Menorca

Una vegada reunit el plenari dia 13/03 al CEPA de Ciutadella es varen prendre les següents decisions:

-Modificació i Aprovació del Reglament.
-Pactar continuar amb el logo que tenia la Junta de les Illes Balears incorporant-hi el mapa i el nom de Menorca.

-Creació d’ un e-mail per a temes de la Junta.

-Sol.licitar un espai web a la página web de al JpdnU de les Illes Balears, on poder penjar la documentació i les resolucions aprovades.

-Nomenament dels delegats de Prevenció de Riscos de Menorca. En aquest tema no hi havia acord ja que l’ STEI proposava: 2 STEI, 1 UGT, 1 ALTERNATIVA i 1 ANPE i CCOO i UOB varen proposar que es fes una dotació d’ un delegat per a cada sindicat ( 5 delegats actualment i que quedés un sindicat sense delegat (UOB) a l’ espera que el setembre se’ns dotes d’ un delegat més). Alternativa i la resta de sindicats exceptúant STEi i ANPE varen donar suport a aquesta opció però es va decidir votar i va guanyar la primera proposta amb els vots afirmatius d’ STEI i ANPE i negatius d’ ALTERNATIVA; UGT CCOO i UOB.

De les propostes que va fer ALTERNATIVA es varen aprovar les següents:
Reclamar millores sociolaborals:
1- Millores salarials que reverteixin la pèrdua de poder adquisitiu,
2- Reducció hores lectives reals 18h secundària i 23h a primària, que es reflecteixin directament en les quotes de professorat dels centres.
3- Reclamar el complement de residència igual que a les Illes Canàries.
– Garantir dret conciliació familiar en relació a l’ elaboració del horaris del professorat i poder donar les hores lectives dels majors de 55 sense haver d’ estar condicionats les disponibilitat dels centres demanant a la Conselleria que assigni hores a la quota de professorat per tal de fer-ho possible.
– Composició de tribunals per poder garantir procés transparencia , millorar retribució,inici oposicions i drets abstenció.
També es varen aprovar propostes com :
-Reclamar que es facin meses a Menorca, ( proposta feta per ALTERNATIVA i UOB)
-Defensar el model autonòmic i competències de les CCAA,(UOB)
-Demanar que en cas que no hi hagi tribunals d’ algunes especialitats a Menorca es pugui fer aquí la primera part de l’ examen com es fa amb les PBAU,
-Començar les oposicions dia 26 per garantir funcionament dels centres, evitar començar en dissabte i minimitzar costos desplaçaments.

Per a la propera permanent va quedar pendent redactar les propostes per fer arribar a lnspecció Educativa i la de reclamar a Conselleria que financi les despeses del delegats per poder assistir a les Meses Sectorials.

Junta de personal docent no universitari de MENORCA

 

Es constitueix la JPDnUMenorca.

Per primera vegada es va constituir la Junta de Personal docent no Universitari de Menorca

 

El Sindicat Alternativa hi té representació comptant amb dos delegats.

Ahir és va crear formalment  la Junta i es va anomenar Presidència i Secretaria que aniran a càrrec de l’ STEI i també vàrem acordar que per tal de crear el Reglament de funcionament d’ aquesta, es revisará el Reglament que fins ara hi havia a la JPDnU Illes Balears i es faran les pertinents rectificacions per a la seva aprovació al proper plenari.

El nostre sindicat va proposar un llistat de temes i reivindicacions a tractar esperant que la resta de sindicats els recolzin per poder-les defensar i reclamar davant Conselleria, com son:

 • Reivindicacions salarials ( revertir pèrdua de poder adquisitiu)
 • Reducció hores lectives 18 secundària i 24 a primària (que es comptabilitzin realment quan s’assigna  la quota de professorat dels centres)
 • Complement de Residència (=Illes Canàries)
 • Sol.licitar un espai pels sindicats que ara tenen presència a Menorca com Alternativa.
 • Tribunal Oposicions a Menorca. Solventar problema de transparència  creuant tribunals o assignant tribunals a l’atzar. Que es tenguin en compte tots els motius abstenció tal i com preveu l’ article 23 Llei 40/2015
 • Tema Inspecció . % aprovats i visites a centres. Reclamacions família envers programacions.
 • Reducció majors de 55 anys de  fins 3 hores lectives que es garantitzi independentment de disponibilitat dels centres
 • Tema Deures . No Injerència política
 • Tema Conciliació Familiar. Garantir dret als treballadors que ho sol.licitin no lligada a disponibilitats de centre.
 • Hores Cap de departament. Assignar un mínim d’ hores lectives reals amb independència del nº de professorat i que aquestes augmentin de forma progressiva segons nombre de persones del departament, o per gestió laboratoris, inventaris…
 • Mitjans Informàtics Professorat. Es demana que la Conselleria assigni ordinadors al seus professors com  a eina de feina.

Nota:  Adjuntem l’escrit sobre les oposicions de 2018, que hem lliurat a la junta i també en el seu moment a la mesa sectorial.