Reunió amb la Directora General de personal docent a Menorca

Ahir la Directora general de personal docent Rafaela Sánchez i els Cap Servei de Provisió,  el de Servei de Secundària, el Cap de departament de Personal Docent i el Delegat d’educació a  Menorca, juntament amb els representants dels sindicats amb representació a la JPDnU de Menorca ens reunirem a la Delegació d’Educació per a una sessió informativa que  tenia com a punt de partida temes com les oposicions, tutorització , comissions de serveis , substitucions i permisos…

Es tractaren aquests temes i sobretot va servir per posar damunt la taula temes que a Menorca considerem que son prioritaris.

  1. Oposicions

Tot i que encara no ha sortit la resolució es va demanar com tindrien les programacions els tribunals i ens varen dir que això era  lliure criteri del tribunal ( poden tenir-les amb ordinadors o se les podrien haver descarregat i tenir-les en paper).

Pel que fa  al sorteig dels tribunals, ens varen dir que aquest any es farà diferent; s’ assignarà un nº a cada un dels possibles candidats a ser escollits i s’ordenen de manera alfabètica amb una llista única formada pels professors de carrera de totes les illes i especialitats i després es farà un sorteig amb un programa informàtic i sortirà un nombre. A partir d’aquest nombre es determina una persona amb noms i llinatges es farà després la composició de tribunals de cada especialitat i illa seguint l’ordre de la llista.

També des de Alternativa es va tornar a incidir que el fet de fer oposicions de manera reiterada durant tres anys consecutius damunt una illa com Menorca i amb algunes especialitats amb pocs funcionaris de carrera suposa una pressió damunt d’ aquest professorat ja que tenen gairebé un 100%  de possibilitats de ser tribunals any rere any amb el perjudici que això els origina i que s’ hauria de fer d’una altra manera. També que el fet de fer els tribunals d’aquesta manera qüestiona el criteri de transparència i objectivitat que haurien de tenir les oposicions ja que hi ha molts professors que son companys de departament del tribunals i això pot generar situacions de favoritismes o prejudicis previs al procés oposicions i no això no hauria de ser així.

Es va demanar si hi havia previsió de fer oposicions al cos de catedràtics de Secundària i ens digueren que per aquest curs no. Però que aquest any se’n convocaven a Andalusia i tot i que no ho tenien previst no era descartable que ho poguessin fer a 1-3 any vista. Que ho estudiarien.

  1. Pel que fa al procés de tutorització ens digueren que s’està revisant i que en breu sortirà una resolució juntament amb la resolució de comissió de serveis . Estan previst que surtin ara el mes de febrer-març.

Demandes que férem des d’Alternativa:

  •  En primer lloc demanarem que per a properes vegades es pogués fer mesa sectorial a Menorca,ja que reunions com aquesta si bé eran profitoses haurien de ser realment reunions de negociació no només d’informació i que es fes un format de mesa sectorial  a Menorca on es puguin prendre decisions reals.
  • Reclamàrem per quan seria efectiva la pujada del 2%  del sou aprovat a nivell estatal i ens contestaren que ells de moment no tenen constància que l’ hagin de fer efectiva i que per tant no serà ara a la nòmina de febrer, que quan es faci efectiva es cobrarà amb efectes retroactius des del mes de gener.
  • Reclamarem i demanarem un retirada definitiva del sistema de marcatge i ens digueren que segons el seu punt de vista ara no hi ha cap obligatorietat d’ emprar cap tipus de registre i que és una competència del director vetllar pel compliment de l’horari del professorat però no hi ha cap format ni sistema a seguir, per tant no veuen cap inconvenient  a emprar sistemes que tinguessin els centres amb anterioritat al gestib.
  • També demanàrem que instin al Conseller a convocar als sindicats ja per a negociar un Nou Acord de Millora de les condicions sociolaborals dels docents perquè l’anterior ha acabat amb part dels acord pendents d’aplicar (com la baixada de ràtios i 18 i 23 h a secundària i primària respectivament, recuperació del poder adquisitiu…). Aquesta nova negociació no es pot fer esperar més.
  • També varem demanar que es traslladés la nostra disconformitat amb el redactat de l’Avantprojecte de la llei d’educació i que trobem seria necessari es suspengués la seva tramitació a l’espera que quedi tancada la normativa de la llei estatal d’educació i que ha de tenir en compte les aportacions dels sindicats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *