Arxiu d'etiquetes: junta personal

Plenari Junta Personal Docent de Mallorca (12-6-19)

PLENARI JUNTA PERSONAL DOCENT

12/6/2019

Assistència al plenari

Es va poder dur a terme la sessió ordinària, però amb la falta d’assistència de molts dels delegats.

De l’STEI només van assistir 5 dels 16 delegats.

D’UGT, 1 de 2

De, CCOO, 2 de 4

D’Anpe, 4 de 6

UOB, 5

ALTERNATIVA, 4 de 4

Primer punt: Actes: El president de la junta de personal docent va demanar aprovar-les en el següent plenari. Malgrat estar en l’ordre del dia, no les presenten.

Segon puntPropostes per al nou govern autonòmic. S’acorda un document per fer peticions al nou govern autònomic, sorgit de les eleccions del dia 26 de maig. (El penjarem quan ens arribi la versió definitiva) Alternativa va demanar que s’hi inclogués un punt de negociació per tal de, només aconseguir la recuperació definitiva, sinó també aconseguir una millora efectiva de les condicions sociolaborals dels docents de les Illes Balears. Es van afegir punts com: millora del fons d’acció social, la cotització i pagament de l’estiu dels interins (i proporcionalment a aquell que no arribin als 165 dies treballats) formació permanent a càrrec de conselleria, etc…

Tercer punt -Propostes per al govern central. S’aprova un document per fer peticions al nou govern central, sorgit de les eleccions del 28 d’abril. (El penjarem quan ens el facin arribar).

En el torn obert de paraula ALTERNATIVA fa una proposta per establir mecanisme de la relació entre les diferents juntes de personal docent amb l’objectiu de fer propostes comunes.

També van demanar que es faci arribar a la Conselleria que aquelles comissions de serveis que necessiten fer entrevistes es facin personalment i no videoconferència, perquè suposa un greuge comparatiu, ja que els mitjans amb els quals es realitzar, deixa molt que desitjar.

Junta de personal Docent no Universitari de Menorca

Una vegada reunit el plenari dia 13/03 al CEPA de Ciutadella es varen prendre les següents decisions:

-Modificació i Aprovació del Reglament.
-Pactar continuar amb el logo que tenia la Junta de les Illes Balears incorporant-hi el mapa i el nom de Menorca.

-Creació d’ un e-mail per a temes de la Junta.

-Sol.licitar un espai web a la página web de al JpdnU de les Illes Balears, on poder penjar la documentació i les resolucions aprovades.

-Nomenament dels delegats de Prevenció de Riscos de Menorca. En aquest tema no hi havia acord ja que l’ STEI proposava: 2 STEI, 1 UGT, 1 ALTERNATIVA i 1 ANPE i CCOO i UOB varen proposar que es fes una dotació d’ un delegat per a cada sindicat ( 5 delegats actualment i que quedés un sindicat sense delegat (UOB) a l’ espera que el setembre se’ns dotes d’ un delegat més). Alternativa i la resta de sindicats exceptúant STEi i ANPE varen donar suport a aquesta opció però es va decidir votar i va guanyar la primera proposta amb els vots afirmatius d’ STEI i ANPE i negatius d’ ALTERNATIVA; UGT CCOO i UOB.

De les propostes que va fer ALTERNATIVA es varen aprovar les següents:
Reclamar millores sociolaborals:
1- Millores salarials que reverteixin la pèrdua de poder adquisitiu,
2- Reducció hores lectives reals 18h secundària i 23h a primària, que es reflecteixin directament en les quotes de professorat dels centres.
3- Reclamar el complement de residència igual que a les Illes Canàries.
– Garantir dret conciliació familiar en relació a l’ elaboració del horaris del professorat i poder donar les hores lectives dels majors de 55 sense haver d’ estar condicionats les disponibilitat dels centres demanant a la Conselleria que assigni hores a la quota de professorat per tal de fer-ho possible.
– Composició de tribunals per poder garantir procés transparencia , millorar retribució,inici oposicions i drets abstenció.
També es varen aprovar propostes com :
-Reclamar que es facin meses a Menorca, ( proposta feta per ALTERNATIVA i UOB)
-Defensar el model autonòmic i competències de les CCAA,(UOB)
-Demanar que en cas que no hi hagi tribunals d’ algunes especialitats a Menorca es pugui fer aquí la primera part de l’ examen com es fa amb les PBAU,
-Començar les oposicions dia 26 per garantir funcionament dels centres, evitar començar en dissabte i minimitzar costos desplaçaments.

Per a la propera permanent va quedar pendent redactar les propostes per fer arribar a lnspecció Educativa i la de reclamar a Conselleria que financi les despeses del delegats per poder assistir a les Meses Sectorials.

Plenari: Junta de Personal Docent no Universitari

El Plenari de la Junta de Personal Docent no Universitari es va reunir per darrera vegada de forma ordinària per tractar els temes següents:

Valoració inici de curs, s’prova el següent document 

Eleccions sindicals, el president de la Junta de Personal Docent, Cosme Orell (STEI) informa de les passes donades per arribar a la majoria sindical que ha modificat el model que exisitia fins ara.

Vam insistir que, malagrat en el fons hi poguem estar d’acord, les formes no han estat les adequades: registre en el darrer dia possible i sense haver-ho treballat amb la serenitat que correspon a un fet tan important en el si de la Junta de Personal Docent.

La nostra postura

Com a conseqüència d’aquesta urgència i improvisació, es va haver d’acordar una disposició transitòria que dona a l’actual president la potestat de convocar, passades les eleccions, els primers plenaris de les juntes de personal de les Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera, respectivament.