Arxiu d'etiquetes: interins

ESTIU INTERINS

ESTIU INTERINS

El dia 30 de juny s’acaben els contractes de molts docents interins que han fet substitucions i/o han tingut una substitució de tot el curs escolar, no és el cas de les vacants, que mantenen contracte en vigor fins al 31 d’agost. 

En la mateixa data, 30 de juny, també s’acaben els contractes dels interins que han tengut plaça Covid renovada cada trimestre.

-LIQUIDACIÓ 

La finalització del contracte comporta el cobrament de la liquidació inclosa en la nòmina del mes de juny. En aquesta liquidació, es cobra la part proporcional de les vacances del mes d’agost.

-INDEMNITZACIÓ ESTIU

Amb la finalització del contracte, s’accedeix a una compensació econòmica d’estiu sempre que s’hagin acumulat 5’5 mesos (165 dies) de feina durant el curs de manera continuada o interrompuda. Això equival aproximadament a una nòmina mensual.

El pagament correspon al sou del mes de juliol i no s’ha de fer cap tràmit per percebre’l.

Recordem que apuesta indemnització la va aconseguir el nostre sindicat quan es recuperà el dret a cobrar l’estiu que durant tants d’anys s’havia cancel·lat a causa de les retallades. 

-ATUR

El cobrament d’aquesta indemnització del juliol, és compatible amb la petició del subsidi d’atur que s’ha de demanar, com a màxim, 15 dies després de la finalització del contracte.

S’ha de sol·licitar el certificat d’empresa a través del Portal de personal i demanar cita al SOIB.

PETICIONS DE MILLORA

Aquesta indemnització la va aconseguir ALTERNATIVA per recuperar el dret a cobrar l’estiu que tants d’anys no es va cobrar i va suposar una millora substancial, ara bé la situació és millorable.

Des d’ALTERNATIVA, hem demanat en innumerables ocasions la millora d’aquesta situació amb mesures com la puntuació i la cotització  de l’estiu que, a hores d’ara, no es produeixen o el pagament proporcional per a tots els docents interins que no arribin als 165 dies treballats.

DATES CLAU DEL TRÀMIT TELEMÀTIC SETMANAL : INTERINS.

Recull de les dates clau del tràmit telemàtic setmanal d’interins:

> Inici del tràmit d’ampliació d’opcions curs 19/20
El tràmit d’ampliació d’opcions (jornades i illes) s’iniciarà el dimecres dia 20 de novembre. Es recorda que les modificacions realitzades amb aquest tràmit tindran efectes a partir del trimestre següent, tenint en compte la data de la sol·licitud d’ampliació. Aquest tràmit el poden realitzar tots els aspirants a funcionari interí amb o sense plaça adjudicada, hagin acreditat o no el requisit de català.

> Darrer tràmit de substitucions del 1r trimestre
Entre els dies 5 i 9 de desembre.

>Primer tràmit de substitucions del 2n trimestre
Entre els dies 3 i 7 de gener. Hi podran participar tots els aspirants disponibles amb l’ampliació d’opcions seleccionades (en cas d’haver-ho sol·licitat abans del 9 de desembre).

>Sol·licituds de disponibilitat/ampliació d’opcions pel 2n trimestre
Els internis NO DISPONIBLES que volgueu estar DISPONIBLES el 2n trimestre teniu fins al dia 9 de desembre per canviar el vostre estat mitjançant el tràmit telemàtic corresponent. Així mateix, els interins que volgueu AMPLIAR OPCIONS de cara al 2n trimestre també teniu fins al dia 9 de desembre per tramitar la sol·licitud corresponent.

> Inici dels tràmits telemàtics de canvi de disponibilitat/ampliació d’opcions del 2n trimestre
Per raons d’actualització de l’estat de disponibilitat i/o ampliació d’opcions dels funcionaris interins, els tràmits corresponents romandran desactivats des del dia 10 de desembre fins el 20 de desembre, ambdós inclosos.

Mesa sectorial d’educació: Adjudicacions de destinacions provisionals

Convocada mesa sectorial d’educació:

Dia 20 de juny de 2019, a les 9h.

-Comissions de servei per a Inspecció Educativa Esborrany

-Adjudicacions de destinacions provisionals curs 19/20. Esborrany

TERMINIS DELS TRÀMITS [PROVISIONAL -POT MODIFICAR-SE A LA MESA]

4.1. Per a les persones esmentades en l’apartat a) del punt 1 d’aquest annex, el termini
per presentar les sol·licituds de places és des del 5 de juliol a les 12.00 hores fins al 8 de
juliol a les 12.00 hores.

*a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per
manca d’horari:
a.1. Els professors titulars d’un lloc de feina suprimit.
a.2. Els professors desplaçats per manca d’horari o per trasllat.
a.3. Els professors en situació d’expectativa de destinació definitiva.
a.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

4.2. Per a les persones esmentades en l’apartat b) del punt 1 d’aquest annex, el termini
per presentar les sol·licituds de places és des del 26 de juliol a les 12.00 hores fins al 29
de juliol a les 12.00 hores.

*b) Els funcionaris docents en pràctiques.

4.3. Per a les persones esmentades en l’apartat c) del punt 1 d’aquest annex, el termini
per presentar les sol·licituds de places és des del 31 de juliol a les 12.00 hores fins al 5
d’agost a les 12.00 hores.

*c) Els aspirants a funcionaris interins docents: les persones admeses en alguna
especialitat o funció a la borsa d’aspirants per al curs 2019-2020.