Què es pot fer per reduir la burocràcia?

Hem vist en els últim cursos com va en augment la càrrega burocràtica que recau sobre els i les docents, i com últimament, fins i tot, afecta la salut del col·lectiu: síndrome del treballador cremat, estrès, ansietat, etc.

Tot i ser un punt del darrer Acord Marc, poc se’n parla i, encara menys, es proposen solucions per a reduir aquesta sobrecàrrega burocràtica. 

És per això que des del sindicat Alternativa presentem les següents propostes:

1. lmpulsar la dignificació de la principal funció del docent, posant en valor la seva feina, en documents, instruccions i possibles publicacions tant institucionals com de l’àmbit sindical.

2. Simplificar el procés de justificació de faltes, baixes mèdiques i llicències i permisos del personal docent. 

3. Automatitzar alguns tràmits com l’elaboració d’informes individualitzats d’avaluació o programacions docents, així com el seu seguiment i anàlisi de resultats mitjançant “plantilles” preconfigurades que els docents puguin modificar, disponibles al Gestib. Així mateix, simplificar els documents de caràcter pedagògic amb la finalitat d’evitar duplicitats i emplenament de documentació innecessària: PGA, PEC, Memòries, etc.

4. Crear un sistema centralitzat al Gestib que reculla tota la informació psicopedagògica de l’alumnat en cadascuna de les etapes des d’Infantil, que aquest repositori inclogui les mesures ordinàries i extraordinàries adoptades, diagnòstics, etc.

5. Actualitzar i posar a la disposició dels equips directius dels centres educatius el llistat telefònic i de correus electrònics corporatius del personal de la Conselleria d’Educació,  de les seves Direccions Generals i Departaments.

6.  Dissenyar una aplicació que faciliti i agilitzi la gestió de les dades del transport escolar i del menjador, evitant duplicitats en els documents.

7. Reduir i simplificar els documents que ha d’emplenar cada tutor per a derivar la diagnosi de l’alumnat a Orientació. Revisió del protocol de derivació de l’alumnat amb necessitats educatives als EOEP o DO.

8. lncorporar els annexos de les convocatòries o resolucions dirigides als centres educatius en format PDF editable o, en defecte d’això, en document de text.

Per la qual cosa,  instem la DG de Personal Docent a traslladar aquestes propostes a  mesa sectorial per tal de treballar amb un dels punts de l’acord marc i convidem a la resta de sindicats a sumar-se a aquesta iniciativa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *