Permís per cura de menors plenament remunerat!

Des de l’inici de la pandèmia, s’han hagut de prendre mesures encaminades a vetllar per la salut individual i col·lectiva, i especialment dins les escoles per ser un lloc de trobada que interconnecta molts famílies.

La pandèmia ha trasbalsat el funcionament i ha fet grinyolar molts de sistemes i especialment el de la conciliació familiar i laboral quan s’han hagut de confinar els alumnes a casa. Des de el Govern Balear, a través del seu pla de conciliació i corresponsabilitat de les Illes Balears 21-24, es plantegen i proposen  mesures i recomanacions per facilitar aquesta conciliació.

Els docents que durant aquest temps han tingut fills en situació de confinament obligatori, únicament han pogut tenir cura dels fills confinats pagant de la seva butxaca la conciliació mitjançant un permís no retribuït de 5 dies i no han pogut sol·licitar el permís remunerat ja previst a l’article 48.j del text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.  “Permís per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral”.

Recentment el tribunal Contenciós administratiu de Logroño ha estimat la demanda interposada per un funcionari interí, reclamant el dret a reclamar l’ús d’aquest permís per donar compliment a l’obligació que estableix el codi Civil respecte a l’obligació inexcusable de caràcter personal de vetllar pels fills menors.

Des del Sindicat Alternativa demanam a la Conselleria d’Educació que doni l’opció de gaudir d’aquest permís retribuït a tots els docents afectats mentre duri el confinament dels menors i comenci donant exemple com proposa al Pla de Conciliació i corresponsabilitat del Govern .

Una sentencia pionera reconoce el derecho a un permiso retribuido por cuidado de hijo confinado por covid | Público (publico.es) 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *