Mesa sectorial d’educació: substitucions d’urgència COVID19

En la mesa sectorial, s’ha continuat la negociació per l’adjudicació urgent de les substitucions generades per la COVID.

Des d’Alternativa hem recordat que aquestes places no serien necessàries si la dotació de plantilla dels centres fos superior a la que s’ha dotat als centres al principi de curs. Tot i això ens sembla una proposta interessant per poder donar una resposta ràpida a les necessitats dels centres.
Respecte a la resolució anterior, hem valorat positivament la introducció d’algunes de les nostres peticions fetes anteriorment, com pugui ser la tutorització, o la incorporació de places de secundària i l’increment del nombre d’aquestes places si és necessari.

Per la nostra part reiterat les següents peticions :

Contractació mínima de tres mesos, independentment del moment de la contractació, amb això es dona seguretat als companys que agafin aquest tipus de plaça i permet cercar habitatge a aquells que es desplacin a treballar a una altra illa.
Implantar un sistema d’adjudicació ordinària diaria que solucionaria molts dels problemes actuals i permetria adjudicar ràpidament les substitucions a tots els cosos docents i especialitats.
Establir un seguiment sanitari especial del docents que accedeixen a aquestes places, ja que aniran a substituir companys on hi ha hagut situacions actives de coronavirus.
Que les places de Formentera siguin només per aquesta illa i els substituts puguin cercar-hi allotjament .
La Conselleria ha considerat que aquests punts pendents molt interessants i s’ha compromès a fer un seguiment conjunt amb els sindicats del funcionament i evolució d’aquestes places i modificar si és necessari. Des d’Alternativa hem donat suport a la posada en marxa per aquest divendres d’aquesta UDE, unitat docent d’emergència per la necessitat urgent de poder donar una resposta als centres.
Aquestes places UDE, de moment seran per trimestres i s’adjudicaran en el procés ordinari de substitucions setmanal. Conselleria ha dit que a l’adjudicació d’aquest cap de setmana ja n’hi haurà per poder enviar els substituts als centres a partir de dimarts. Al procediment de substitucions apareixeran amb una informació addicional, indicant les característiques especials .

La conselleria també ha informat que d’algunes especialitats manquen docents a les llistes i posarà en marxa les substitucions extraordinàries i urgents per poder cobrir aquest tipus de substitucions. Conselleria ens informará prèviament de les característiques concretes d’aquest tipus de substitucions.

Punt 2 ordre del dia:
Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual s’aprova la instrucció per a la concessió de trasllats per raons de salut o de rehabilitació als funcionaris docents de l’ensenyament no universitari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En aquesta resolució, s’ha tractat la problemàtica que es genera quan un funcionari es traslladat per raons de salut a una altre plaça durant el curs per un interí . La conselleria va presentar un esborrany a l’anterior convocatòria, i en aquesta ha introduït alguna modificació per tal de millorar la situació dels interins que quedin sense feina per aquesta situació. Nosaltres a l’anterior Mesa sectorial ja demanàrem establir un procediment de permuta entre el funcionari desplaçat i l’interí que no s’ha incorporat en aquest nou esborrany. Hem exposat algunes problemàtiques legals que no estaven ben resoltes i hem insistit que la millor manera se solucionar-ho és establint una permuta entre els afectats i d’aquesta manera es respecten els drets a la salut i alhora els drets laborals de l’interí afectat que mantindrà un lloc de feina de la mateixa durada que el contracte que te.
La Conselleria , ha considerat que el nostre raonament és adequat i ha decidit estudiar jurídicament aquesta situació per reformular la resolució . Per part d’Alternativa consideram molt positiva aquesta forma de funcionament de la mesa sectorial i hem demanat la reactivació dels grups de treball d’altres qüestions pendents que ens permeti arribar a acords beneficiosos pel sistema educatiu.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *