Fons Social

Dates del fons social del 2020

NOVETATS : gener 2020

RESUM COMISSIÓ D’ACCIÓ SOCIAL D’EDUCACIÓ

Dia 15 de gener es va reunir la Comissió d’acció social d’educació. S’hi va aprovar l’acta de la sessió anterior i es va informar de les sol·licituds d’ajuts, així com de l’inici d’expedients de reintegrament. Finalment es va presentar els nous models de sol·licitud que s’adeqüen a la normativa de protecció de dades. A més, s’ha aprofitat per incloure-hi un permís de consulta de dades cosa que permetrà per una banda estalviar còpies en paper de diferents documents són els llibres de família, i per altra avançar cap al tràmit telemàtic.

AJUDES PER ESTUDIS 

Termini obert de dia 1 de gener fins dia 30 d’abril del 2020

https://www.caib.es/sites/fonssocial/ca/ajuda_per_estudis-28175/

Download

NOU MODEL PER AJUDES PER ESTUDIS

Download