El concurs de mèrits. Un resum.

-És un concurs coordinat amb altres comunitats autònomes i té com a objectiu no perdre cap plaça durant el procés, que serà únic i extraordinari. 

-El tràmit es farà entre el 21 de novembre i el 21 de desembre de 2022.

-El tràmit serà únicament telemàtic. Serà necessari tenir Cl@ve o registre digital.

-Es pot participar en diferents cossos i en diferents especialitats. Cada participació requereix una sol·licitud diferent. 

-És un procediment a nivell de comunitat autònoma (no per illes)

-La inscripció a cada especialitat té una taxa de 83,72€.

-Només es tindran en compte els mèrits fins al 21 de desembre de 2022.

-En cada especialitat es pot triar altres comunitats autònomes.

-Es pot participar en diferents especialitats, però només es podrà adjudicar una plaça. En cas d’accedir a més d’una plaça, el candidat haurà de renunciar per escrit a les places que no vulgui o la Conselleria li adjudicarà la plaça on tingui major puntuació.

-El torn 1 és obert, el torn 2 està reservat amb persones amb discapacitat acreditada. En cas que quedi desert el torn 2, les places s’acumularan al torn 1.

-No es perdrà cap plaça. En cas de quedar vacants o renúncies, la Conselleria recorrerà a la llista de seleccionats per cobrir totes les places sempre que el candidat hagi triat les Illes Balears en primera opció

-La previsió és que la llista PROVISIONAL de mèrits es publiqui al febrer del 2023. No obstant això, la normativa preveu que pugui ser durant el 2023 o el 2024.

-En el moment, de fer el tràmit, s’haurà d’entregar el títol universitari, la capacitació pedagògica i la capacitació de català. (o els seus equivalents)

-Els anys treballats en places de suport computaran en una sola especialitat triada pel candidat. Les places de cultura clàssica també tindran aquesta funció.

-Es podrà renunciar a l’adjudicació sense cap penalització en altres places o procediments (interins…). Si es renuncia, es fa a una plaça de funcionari de carrera.

-El C2 de llengua catalana només computarà si s’ha obtingut a la EOI. El C1 és un requisit d’accés.

-El C1 i el C2 de les llengües estrangeres computaran si s’han obtingut en EOI o són convalidats per ACLES.

-Consulta el barem.

-Consulta les places.

Pots recuperar la xerrada telemàtica que vam fer:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *