Mesa sectorial: concurs de mèrits estabilització, eleccions sindicals i ampliació de jornada amb pagament d’hores extra

En la Mesa sectorial d’Educació del dia 4 de novembre es van tractar diversos punts:

1.Compatibilitats i hores extra

Davant la impossibilitat de cobrir algunes especialitats, la conselleria planteja un Acord de Govern que permeti ampliar legalment les hores lectives amb retribució per oferir una sortida als alumnes matriculats. Tindrà les característiques següents:

-Caràcter voluntari per part del docent.

-La plaça haurà de sortir en 3 o 4 en el procés extraordinari (i continuarà sortint fins que es cobreixi de manera definitiva).

-El centre ha de sol·licitar l’augment extraordinari explícitament.

-El docent ja ha d’estar a 21 hores lectives.

-Només podrà acumular 5 hores lectives setmanals.

-El centre haurà de reorganitzar els horaris.

-Només podran fer-se hores lectives de docència directa.

Vam proposar que tingui un termini concret i que s’hagi de revisar d’aquí un període per evitar-ne l’abús. 

2.Eleccions sindicals

Les properes eleccions sindicals, que tindran lloc el dia 1 de desembre, com a gran canvi, NO S’ATURARÀ LES FUNCIONS LECTIVES. Tots els docents tindran el permís per anar a exercir el dret a vot entre les 13h i les 18h amb les següents especificitats:

-Docents amb centres de votació al propi centre: tindran el temps indispensable per anar a votar amb el permís de la direcció del centre.

-Docents amb centres de votació en un altre centre: Tindran un temps màxim de dues hores per anar a exercir. Hauran de demanar un justificant si exerceixen el vot en horari lectiu.

3. Concurs de mèrits 

Xerrada informativa

La Conselleria va explicar com s’ha arribat al concurs de mèrits que estabilitzarà 2500 places de docents seguint el Real Decret 276 del Govern Estatal.

-És un concurs coordinat amb altres comunitats autònomes i té com a objectiu no perdre cap plaça durant el procés, que serà únic i extraordinari. 

-El tràmit es farà entre el 21 de novembre i el 21 de desembre de 2022.

-Es pot participar en diferents cossos i en diferents especialitats.

-És un procediment a nivell de comunitat autònoma (no per illes)

-Es podrà renunciar a l’adjudicació sense cap penalització.

-Només es tindran en compte els mèrits fins al 21 de desembre de 2022.

-Es pot participar en diferents especialitats, però només es podrà adjudicar una plaça.

-No es perdrà cap plaça. En cas de quedar vacants o renúncies, la Conselleria recorrirà a la llista de seleccionats per cobrir totes les places.

-La previsió és que la llista PROVISIONAL de mèrits es publiqui al febrer del 2023. No obstant això, la normativa preveu que pugui ser durant el 2023 o el 2024.

-En el moment, de fer el tràmit, s’haurà d’entregar el títol universitari, la capacitació pedagògica i la capacitació de català.

-Els anys treballats en places de suport computaran en una sola especialitat triada pel candidat. Les places de cultura clàssica també tindran aquesta funció.

Què en pensem?

És un model pensat a Madrid que no s’ha adaptat a les característiques de les Illes Balears. 

L’estabilització pot desestabilitzar molts docents que durant anys han treballat a les Balears.

És un model que no estabilitza els treballadors, ha estabilitzat places. Les sentències europees ratifiquen que, en tres anys, el treballador ha de passar a ser indefinit. 

Els factors de desempats no valoren l’experiència com es mereix.

Ens trobem una imposició de Madrid que no segueix el barem que hem treballat tant a les Illes Balears. 

Les taxes que demanen a les Balears són molt elevades: hem sol·licitat que es pagui una sola vegada per a totes les especialitats.

Download

ALTRES:

-La setmana vinent en convocaran per tractar les oposicions d’estabilització que, segons van avançar, seran també per comunitat autònoma, no per illes.

-La mesa per tractar la integració dels professors tècnics d’FP al cos de secundària serà durant el mes de gener amb la previsió de fer  la tramitació al febrer.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *