Valoracions inicials de la LOMLOE

Des del Sindicat Docent Alternativa feim una valoració positiva de la nova llei d’educació estatal, LOMLOE; però pensam que alguns aspectes podrien anar més enllà. Pensam que hauria de partir del consens perquè sinó provocarà més canvis i inestabilitat i tampoc veurem els efectes dels canvis de la llei, que necessiten sempre uns anys de rodatge per ser apreciats. Encara que la derogació de la LOMQE, un dels punts que va recollir l’Assemblea de Docents de què formam part, no s’ha produït; sí s’hi han fet modificacions importants.

Volem destacar que aquesta nova llei reconeix 0-3 com etapa educativa i també fa una clara aposta per l’escola inclusiva, però per aconseguir això ha d’anar acompanyat de pressupost per tal de dotar d’infraestructures i de personal preparat als centres ordinaris.

Afortunadament, és una llei que contempla la insularitat per dur a terme programes de cooperació territorial, a més d’incloure aspectes com la igualtat de gènere i la prevenció de les violències masclistes, la importància del desenvolupament sostenible i l’agenda 2030 (que són 17 objectius per aconseguir la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental), així com la digitalització i aspectes de les TIC o  els Drets dels infants.

Tot i que s’han fet canvis pel que fa a l’admissió a l’escola concertada, el que sí que trobam a faltar és una clara aposta per l’educació pública. Per exemple: a Irlanda el 100% de l’escola és pública, a  Finlàndia  un 98%, a Polònia un 95%, Portugal un 88%…; en canvi, a l’Estat Espanyol un 68% i a Balears un 65’09%.  Una altre aspecte que trobam a faltar és l’aposta clara per la reducció real de ràtios, això sí seria una novetat. Una altra novetat seria també una aposta valenta per una escola laica, suprimint la religió i els acords amb la Santa Seu.

Des del Sindicat Alternativa desitjam que si en algun moment es proposa una nova Llei Educativa sigui l’última i parteixi d’un consens necessari si es vol tenir un sistema educatiu estable i eficaç.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *