Alternativa

Sindicat Docent

quotes

MESA PROPOSTA CRITERIS DISTRIBUCIÓ QUOTA ADDICIONAL PROFESSORAT COVID-19 I ALTRES QÜESTIONS PER AL CURS 2020/21

  El Sindicat Alternativa després de la Mesa extraordinària d’avui, 22 de juliol, ha manifestat que no trobem que fos una reunió de negociació. No considerem adient que es faci una presentació a premsa abans de fer la mesa.  Hem demanat per activa i per passiva que volem veure les quotes, cosa que al final […]

Quotes

La directora General de Personal Docent ens ha remés l’ofici que el director general de Planificació, Ordenació i Centres sobre l’aplicació dels criteris de confecció de grups i de quota dels centres públics a la quota del curs 2019-20, en compliment del compromís adquirit a la reunió extraordinària de la Mesa Sectorial d’Educació de dia […]

Desplaçat dalt de tot