MESA PROPOSTA CRITERIS DISTRIBUCIÓ QUOTA ADDICIONAL PROFESSORAT COVID-19 I ALTRES QÜESTIONS PER AL CURS 2020/21

 

El Sindicat Alternativa després de la Mesa extraordinària d’avui, 22 de juliol, ha manifestat que no trobem que fos una reunió de negociació. No considerem adient que es faci una presentació a premsa abans de fer la mesa. 

Hem demanat per activa i per passiva que volem veure les quotes, cosa que al final el Director General de Planificació i Centres s’ha compromès a presentar-les una vegada tenguin tots els plans de contingència, de tots els centres, presentats.

També s’ha compromès a treure totes les places possibles, ara, tot i que les places de batxiller i algunes d’ESO no podran sortir perquè encara no s’ha tancat la matrícula.

Alternativa ha manifestat que no veiem cap millora respecte a les ràtios presentades, el Director General de Planificació i Centres ha defensat que aquest any ja es faran els desdoblaments sense el 10% addicional de matrícula extraordinària.

Respecte a la recuperació dels dies de lliure disposició per a membres d’equips directius hem manifestat que això no significa una despesa per part de la Conselleria i que consideram que s’ha de fer extensiva a tota la resta de docents.

Alternativa ha fet constar que a l’hora de gestionar les llistes d’interins s’ha generat inseguretat i desconcert entre els docents. En el seu moment vam estar d’acord en la proposta de Conselleria per prorrogar el llistat del curs actual i fer la nova baremació quan la situació fos més adequada. Per tant, el desconcert l’ha generat l’administració.

La directora General de Personal Docent ha manifestat que segurament a partir de demà sortiran les vacants.

Alternativa ha fet arribar la nostra preocupació, encara que no sabem si el panorama a què ens enfrontarem en els pròxims mesos és o no l’idoni per a fer reclamacions de tipus econòmic. Però, som ben conscients que en cas necessari seran les nòmines dels funcionaris les primeres que patiran congelació o retallades. Per això hem insistit:

  • Som l’única Comunitat Autònoma on no només no s’ha fet efectiva la pujada del 2% en la nòmina anunciada en desembre pel president del Govern, sinó que ni tan sols s’ha negociat una manera de fer arribar aquest increment a la nòmina dels docents. 
  • Carrera professional. En cap moment se’ns ha presentat una proposta per a establir la carrera professional als cossos docents i a hores d’ara ho considerem un greuge comparatiu amb relació a la resta de funcionaris de la Comunitat Autònoma.

Alternativa ha volgut posar de manifest que valoram molt positivament la creació del servei de prevenció i riscos laborals així com l’atenció que els membres que el componen ofereixen al col·lectiu docent. Però, no es pot acceptar que es pretengui posar en marxa un servei sense tot el seu personal. És prioritari en una situació com l’actual que hi hagi tots els professionals necessaris perquè la seva tasca sigui realment efectiva.

La Directora General de Personal Docent ens ha dit que dins el mes d’agost es farà una reunió paritària per a contestar aquestes qüestions. També ens ha fet saber que dins la primera quinzena d’agost es posaran en contacte amb els docents que són de personal de rics.

Hem fet arribar que considerem que els equips directius i claustres mai poden fer-se responsables dels plans de contingència sense saber quines són les implicacions legals en el cas que pugui passar alguna cosa. Una vegada més la Conselleria passa la responsabilitat als centres.

També hem tornat a demanar, que abans de la COVID-19, ja és una reivindicació històrica, que dotin de mitjans informàtics a tots els docents, com faran per exemple a Catalunya.

Alternativa s’ha abstingut a l’aprovació de les mesures presentades, ja que ho considerem insuficient, tant la quota, tot i que hi ha una millora, però no suficient per dur a terme els plans de contingència. El Conseller ha manifestat que vol explorar la possibilitat d’un acord de cara al curs que ve, i per tant de possible ronda de reunions unilaterals amb els sindicats, una vegada s’hagin fet el repartiment en l’àmbit de Comunitat dels doblers que podrà rebre educació.

Vegeu proposta

Download

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *