Alternativa

Sindicat Docent

Lomce

ÚLTIMA HORA: AMPLIACIÓ DEL CALENDARI D’APLICACIÓ DE LA LOMCE

  Vos adjuntam l’enllaç de: Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf

INFORMAR NO TÉ PREU: REVÀLIDES I OPOSICIONS

Una vegada iniciat el curs amb els alumnes i els docents a les aules s’ha creat una inquietud i malestar generalitzats, ja que en aquests moments encara no se sap què passarà amb les revàlides ni amb la selectivitat. El docent, responsable directe de l’aprenentatge del seu alumnat,  se sent en aquests moments desinformat i […]

Desplaçat dalt de tot