Arxiu d'etiquetes: eleccions 2019

VALORACIÓ DE LES ELECCIONS GENERALS

Des d’Alternativa Sindicat Docent ens agradaria fer una crida a la responsabilitat a TOTS els polítics després de veure el resultat de les passades eleccions del 10N. No entrarem en valoracions de caire polític, ja que el nostre major interès és l’àmbit educatiu; però ens preocupa la situació.

Novament els ciutadans han elegit els seus representants i el resultat ha estat, una vegada més, una mostra de l’heterogeneitat que hi ha a la societat. Com a conseqüència tenim un Congrés plural i divers on totes les ideologies (algunes més preocupants que altres) hi estan representades.

És per això que EXIGIM als partits polítics que siguin responsables, que deixin de banda els egos i interessos particulars i que siguin capaços d’arribar a un consens que beneficii a tota la població. Els uns s’han de posar d’acord per governar de forma coherent i pensant en la ciutadania; els altres han de deixar governar ja que portem massa temps amb la maquinària aturada i les previsions no auguren bons moments.

Des d’Alternativa Sindicat Docent valoram positivament que al preacord de Govern hi hagi un punt que tengui present la protecció dels serveis públics, destacant l’educació, la sanitat i l’atenció a la dependència.

Finalment, recordam a les forces progressistes el seu compromís per derogar la LOMQE i redactar una nova llei educativa amb les aportacions de la comunitat educativa.  Instam també els encarregats d’elaborar els pressupostos a augmentar la inversió educativa fins arribar al 5% del PIB,  perquè l’educació és una inversió de futur, no una despesa. És l’únic que garanteix persones lliures i amb valors.

ELECCIONS 26M

DIUMENGE 26 de maig hi ha eleccions europees, autonòmiques i municipals. La lluita democràtica continua a les urnes. No ens podem adormir, hem de mirar molt bé els programes electorals dels partits que s’hi presenten i triar aquell que millor defensi l’escola pública de qualitat, que defensin el català com a  font la cohesió social i la convivència i no com a font de crispació o adoctrinament.

No oblidem les nostres reivindicacions per als governs que surtin d’aquestes eleccions:
-Augment de la inversió en educació, mínim 5% del PIB, això no es podrà dur a terme si no hi ha un finançament autonòmic real, com li corresponen a les Illes.
-Recuperació del poder adquisitiu perdut a les retallades del 2010.
-Equiparació dels sexennis a la carrera professional.
-Increment del complement de tutor i pagament a tots els docents que exerceixen el càrrec.
-Equiparació del complement de residència de les Illes Balears amb el de les Illes Canàries.
-Baixada de ràtios a les aules.
-Reduir l’horari dels docents a 18h lectives a secundària i 23h a primària.
-Establir la fórmula “+ 1” a cada centre d’educació infantil i primària.
-Veritable concurs-oposició.
-Jubilació als 60 anys (o amb 30 anys de serveis) i igualar la jubilació del professorat interí a la del funcionari de carrera, “mateixa feina, mateix dret”.
-Equiparació del fons social al dels treballadors de la CAIB.
-Recuperació del permís per estudis.
-Mesures per a la millora de conciliació de la vida familiar i laboral.
-Defensa dels docents davant les falses acusacions d’adoctrinament.
-Reducció inmediata de les aules modulars.
-Implementar els programes de coeducació. On es revisin els currículums i els materials didàctics.