Arxiu d'etiquetes: consell escolar de Mallorca

Consell Escolar de Mallorca: plenari 1-10-2019

Dia 1 d’octubre vam assistir al Plenari del Consell escolar de Mallorca. Entre altres temes, es va aprovar una declaració amb motiu del Dia Internacional per l’eliminació de la violència contra les dones. El Consell Escolar rebutja la violència contra les dones i anima a tothom a  fer visible aquest rebuig participant de les accions que tinguin lloc aquest dia.

El Consell Escolar de Mallorca participarà en la Jornada de reflexió i debat Escola en llengua catalana amb projecte plurilingüe organitzada per la Societat Catalana de Pedagogia. Aquesta jornada tindrà lloc dissabte 19 d’octubre i tindrà un reconeixement de 8 hores de formació permanent de la Conselleria d’Educació. Us animam a participar-hi, Aquí teniu un enllaç on trobareu més informació així com el butlletí d’inscripció.

https://blogs.iec.cat/scp/2019/09/21/jornada-de-reflexio-i-de-debat-a-mallorca/

Finalment, volem informar-vos que a partir del 7 novembre es començaran a reunir les diferents comissions. Alternativa participarà en dues comissions: Serveis pedagògics, innovació i participació educativa i Elaboració de l’informe anual de la situació educativa a Mallorca

Plenari Consell Escolar de Mallorca

El Plenari del Consell Escolar de Mallorca es va reunir a Sóller, convidat pel Col·legi dels Sagrats Cors.

El nou President, Joan Ramon Xamena, i la Vicepresidenta, Maria Arenas Zarco, van prendre possessió del seu càrrec ja que el seu nomenament ja ha estat publicat al BOIB.

Es va agrair la feina feta per Miquel F. Oliver Trobat.

Es va aprovar proposar que la secretària en funcions, Martina perelló Contestí, sigui nomenada secretària per part de la Conselleria d’Educació i el Consell de Mallorca.

Es va aprovar la participació del CEM a la propera jornada sobre plurilingüisme a les tres illes, organitzades per la Societat Catalana de Pedagogia d’Estudis Catalans que tindran lloc el 19 d’octubre de 2019 a Palma.

CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA

Ahir va tenir lloc la sessió del Ple del Consell Escolar de Mallorca en la monumental Sala de Sessions del Consell de Mallorca.
Desprès d’unes paraules de benvinguda del vicepresident primer del Consell, Francesc Miralles, va començar la sessió.

Els nous membres el CEM van prendre possessió del càrrec. Alternativa ha estat representat pel nostre company Lluís García i ara ho serà per la nostra companya Maria Gràcia Vila.

A continuació es van elegir els membres de la Comisió Permanent. Pel nostre grup, professorat i personal d’administració i serveis i dels sindicats d’ensenyament no universitaris, van ser elegits el representant de l’STEI com a titular i la representant d’ANPE com a suplent.

Desprès, el president en funcions, Miquel Oliver, va presentar el Pla de treball per 2019 amb 7 objectius dels qual va destacar: la constitució d’un nou equip del CEM amb l’elecció dels càrrecs; l’elaboració de propostes, dictàmens i informes sobre temes educatius de l’àmbit de Mallorca; facilitar la coordinació d’iniciatives de les regidories d’educació de tots els ajuntaments de Mallorcs; mantenir la coordinació amb els altres consells escolars insulars, i amb el CEIB.

Per acabar es va fer la presentació per part de la Comisió 0-3 de l’informe sobre aquesta etapa educativa i la ratificació de incorporació de representants de l’Associació de l’Assemblea 0-3. I finalment, és va nomenar la Junta electoral.