[RESUM] Mesa sectorial d’educació (oposicions, formació professional i interins)

-Pla integral de Formació Professional

El Director General de Formació Professional ha explicat que ens envia la documentació del Pla Integral de Formació Professional per poder comentar-la i fer aportacions fins al 15 de gener. Al no ser un tema urgent hem demanat tractar-ho en una altra mesa i aixì poder donar temps als altres punts d’aquesta mesa tan densa.  

-Modificació Convocatòria d’oposicions

La Conselleria rectifica ARA, tard i malament, en el número de places que es convoca. Es queda en 796 places (no les 1700 , ni les 1180 anunciades prèviament) i no s’aplicaran les taxes de reposició del 2021. Com no es tracten de places d’estabilització, les oposicions tindran canvis en el seu format, ja que es regeixen per una altra normativa, el Decret d’accés sense mesures transitòries , això implica que: 

Es redueix una bolla en els temes en cada un dels trams.

-Modificacions en la ponderació de les fases: 66% fase oposició, 33% fase concurs. 

Hem proposat mesures administratives, que possibilitarien com a mínim l’aplicació del model anterior.

Com ja vam dir en la Mesa anterior, la Conselleria d’Educació es va precipitar en aquesta convocatòria d’oposicions. La situació, com s’està veient, és canviant i, el més prudent era i és esperar.

A diferència del Ministeri de Treball, que imposa sancions a qui fa contractes abusius i l’obliga a contractar-lo de forma fixe, la Conselleria d’Educació -amparada pel Ministeri d’educació- imposa proves més restrictives per a l’accés. Les mesures perjudiquen els interins contractats en abús de temporalitat. La víctima és sancionada. 

Hem tornat a demanar que la Conselleria, plaça a plaça i persona a persona, publiqui qui es veu afectat per aquestes mesures.

A més, HEM TORNAT A DEMANAR QUE S’AJORNI AQUESTA CONVOCATÒRIA I QUE ESPERIN A LA PUBLICACIÓ DE LES MESURES URGENTS DE REDUCCIÓ LA TEMPORALITAT DELS INTERINS.

La contínua improvisació conduirà a una incertesa jurídica d’aquesta convocatòria que abocarà a continuar la lluita als tribunals i posa en risc tot el procés i fins i tot als que aprovin en aquesta convocatòria. 

-Pla COVID-19

La Conselleria ha presentat l’Acord de Govern per perllongar el permís COVID. La nostra postura ha estat demanar que sigui un permís REMUNERAT AL 100% ja que no és una mesura voluntària, sinó obligatòria. 

No es té en compte la mesura de teletreball i la possibilitat d’adaptar llocs de treball dels docents.

El Govern va anunciar un pla  de conciliació laboral i hem demanat que comenci donant exemple introduint aquestes mesures als seus treballadors. 

-Convocatòria d’Interins 22-23

En aquest punt, la Conselleria es mostra prudent i no fa grans modificacions en la Convocatòria d’interins per al curs 22-23. 

Termini per presentar noves sol·licituds: 25/gener al 23/març

La Conselleria d’Educació ha presentat un esborrany idèntic a la normativa vigent: pocs aspectes  tècnics.

-Punt 2: ciutadans estrangers. Nacionals del Regne Unit. Brexit. Residència habitual abans del dia 1 de gener de 2021.

-Places compartides i itinerants: No es podrà triar si les vols o no. Només es podrà triar en el moment de tria de places.

-Adjudicació de processos de substitucions: ordinari i urgent. El primer que hagi demanat la plaça i que no té cap altra plaça, serà contactat per obtenir l’adjudicació. No s´hi pot renunciar. 

-Problemes amb els documents digitalitzat: només documents en format PDF 

-Annex IV: No hi ha referències a les excepcions en algunes especialitats. S’ha acabat el termini excepcional. Només amb grau. Si hi ha algun cas, podrà reclamar (amb el títol de grau) i serà acceptat a les llistes (punts 3.1 i 3.3)

-Annex IV: Modificacions amb noves titulacions. Totes abans del 31 d’agost de 2021.

-Eliminació punt 17. Nomenaments i cessaments. Es concretarà en el document oportú amb la normativa del decret ICETA.

Hem demanat que es mantingui una tria voluntària de places (amb preferents/no preferents, percentatge de places…) 

Podeu consultar els esborranys aquí

Una mesa més, convocada de manera telemàtica

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *