Resum Mesa Sectorial de dia 10/10/2022

Hem assistit a la Mesa sectorial d’educació el ordre del dia de la qual era:

  1. Proposta de convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal a cossos docents.
  1. Proposta de convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal a cossos d’inspectors d’educació.
  2. Proposta de resolució per fixar els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics per al curs 2023-2024.

Els punt 1 i 2 s’han tractat conjuntament perquè són semblants.

La novetat més important, en aquestes convocatòries, és que l’antiguitat  com a docent interí comptarà igual que l’antiguitat com a funcionari de carrera.

Altres novetats són que els orientadors podran concursar al Conservatori i que els professors de secundària podran concursar a les Escoles superiors d’Art.

Conselleria s’ha compromès a revisar, dintre d’allò que es pugui, l’accés a les places 0-3 i equiparació de les titulacions de català de l’EOI i d’altres organismes.

Aquestes convocatòries seran publicades dia 13 d’octubre. La presentació de sol·licituds serà de dia 17 d’octubre a dia 7 de novembre, ambdós inclosos.

En el punt 3r s’ha debatut la proposta de resolució per establir les plantilles orgàniques. Amb aquesta resolució es pretén convertir totes les vacants en places de plantilla orgànica.

Alternativa ha demanat que també els centres d’una línia tinguin un orientador, encara que sigui itinerant. Se’ns ha respost que ja el tenen a través dels EOEP.

També hem demanat que els subdepartaments tinguin com a mínim un període lectiu per tasques de cap de departament. Conselleria ha respost que poden considerar indicar-ho en la resolució.

Finalment, hem demanat que en el cas d’amortització o reconversió de places d’Atenció a la Diversitat, aquestes siguin substituïdes per places de docent de Llengua Catalana per afavorir la integració de l’alumnat nouvingut i el reforç als programes d’acollida lingüística. Conselleria ha respost que, per aquests objectius, en el moment de negociar la quota, les directives dels centres de Primària poden demanar especialistes de Primària en lloc d’Audició i llenguatge o mestres de suport. En el cas de secundària, les directives ho poden fer demanant docents de suport de l’àmbit sociolingüístic.

Per als tres documents hem votat a favor.

Per acabar, ens han informat que la redacció de la Resolució del concurs de mèrits està quasi a punt i que ben aviat passarà per Mesa. Molt probablement els terminis seran del 21 de novembre al 21 de desembre.

Us continuarem informant.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *