Reunió amb Ibsteam: certificats digitals

  • Els docents, durant la pandèmia, hem demostrat la capacitat digital.
  • Exigim que es valorin els cursos ja fets a altres institucions públiques.
  • S’ha d’ampliar a tots els docents interins i substituts per evitar que es converteixi en un negoci.

Amb l’arribada dels Fons Europeus Next Generation, els Governs estatals tenen com a obligació demanar la Certificació digital dels docents, segons un Marc de referència per nivells (similars al dels idiomes estrangers). 

Des d’Alternativa, creiem que els docents, durant els cursos de pandèmia han demostrat sobradament la seva capacitació digital: classes a distància, materials online, etc… per això demanem que la Conselleria D’Educació faciliti l’acreditació dels docents i que aconseguir la titulació no es converteixi en un problema burocràtic més.

Així, demanem que es tinguin en compte, com ja s’ha començat a fer, totes les formacions fetes pels docents relacionades amb la formació tecnològica a centres de les Balears, així com altres administracions com l’INTEF (del Ministeri d’Educació) o altres similars.

Sabem que ara i fins al 2024, la Conselleria d’Educació té previst oferir formacions a tots els docents que així ho desitgin per aconseguir tant l’acreditació com per a assolir la puntuació per al Complement de formació [100 hores de formació/6 cursos].

A més, demanem que els docents interins i substituts tinguin accés a aquesta formació de la Conselleria per tal d’evitar que es converteixi en un negoci per a empreses privades del sector i altres organitzacions. Recordem que és l’empresa qui ha de formar els treballadors. 

També demanam que la formació es correspongui amb el dia a dia a l’aula, organitzat per cicles, matèries o etapes. Una formació útil.

En els propers dies ens reunirem amb l’IBSTEAM, el servei de la Conselleria d’Educació encarregada de gestionar aquesta nova tasca encomanada als docents.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *