Posicionament de Xarxa educativa per la llengua sobre el denominat ‘Pla per a la lliure elecció de llengua en les etapes educatives’

Posicionament de Xarxa educativa per la llengua sobre el denominat ‘Pla per a la lliure elecció de llengua en les etapes educatives’ signat per PP i VOX, i els 20 milions d’euros pressupostats per a la seva aplicació en el primer trimestre del Curs 2024/2025

Les entitats sotasignants, integrants de tots els sectors de la comunitat educativa i de les organitzacions en defensa de la llengua i la cultura, integrants de Xarxa educativa per la llengua:

-rebujam el denominat ‘Pla per a la lliure elecció de llengua en les etapes educatives’ (Pla Vera), signat per PP i VOX el passat 3 de novembre, acordat d’esquena a la comunitat educativa i perpetrat de la mà de grups del tot aliens o poc representatius del món educatiu, caracteritzats per la seva animadversió a la nostra llengua i cultura.

-lamentam que s’opti per una modificació del model lingüístic educatiu vigent aquests darrers vint-i-cinc-anys, denominat de ‘conjunció lingüística’ (i no d’immersió lingüística, com erròniament s’ha dit en alguna ocasió), sense comptar amb el consens d’una majoria política i social àmplia, i que se cedeixi a les obsessions contra la nostra llengua d’una minoria política, que amb les seves polítiques d’odi suposa una amenaça seriosa per a la convivència.

-consideram que el Pla Vera resulta impossible de conciliar amb el principi de no-segregació dels alumnes per raons de llengua i que, per aquesta raó, atempta contra la cohesió social i obre la porta a la fractura i divisió de la societat en dues comunitats lingüístiques diferenciades.

-recordam que totes les dades indiquen que només si l’alumne ha estat escolaritzat amb el model lingüístic educatiu vigent, en acabar el període d’escolarització obligatòria pot assolir un domini ple i equivalent de les dues llengües oficials. Augmentar la presència del castellà i reduir la de la llengua catalana impedeix l’assoliment d’aquest objectiu essencial, i perjudica l’alumnat que no té el català com a llengua inicial perquè limita la seva inserció en el món social i laboral en condicions d’igualtat.

-estam convençuts que el Pla Vera obre la porta de la conflictivitat als centres educatius en cas de discrepància entre les famílies i els claustres de professorat i les direccions dels centres sobre la conveniència o no de modificar els seus projectes lingüístics per acollir-se voluntàriament al Pla pilot que es proposa i amenaça acabar amb la pau educativa.

-manifestam la nostra contrarietat per la consignació pressupostària d’una partida de 20 milions d’euros en els pressupostos de la comunitat autònoma per al primer trimestre del Curs 2024/2025 per a fer efectiu el Pla Vera (la qual cosa equival a 60 milions d’euros per al curs complet), això és, la destinació de recursos a satisfer els capricis ideològics de l’extrema dreta enlloc de destinar-los a necessitats més peremptòries, històricament desateses: millora i manteniment de les infrastructures, eliminació de barracons, equipaments i climatització de les aules, increment de les plantilles docents, baixada de ràtios, millora de la inclusió educativa, beques i altres ajuts, etc.

 FAPA Mallorca

 FAPA Menorca

 FAPA Eivissa

 ADIPMA (Associació de directors i directores d’educació infantil i primària de Mallorca)

 ADESMA (Associació de Directors d’Ensenyament Secundari de Mallorca)

 ADEPI (Associació de Directors de Primària d’Eivissa)

 ADESPI (Associació de Directors de Secundària d’Eivissa)

 ADEIPIB (Associació de Directors d’Escoles Infantils Públiques de les Illes Balears)

 IDEIB (Inspectores i Inspectors d’Educació de les Illes Balears)

 STEI Intersindical

 CCOO Illes Balears

 UGT-Ensenyament

 Sindicat SIAU

 Sindicat UOB

 Sindicat Alternativa

 ANPE

 APDE (Associació Professional Docents d’Eivissa)

 Junta de personal docent no universitari de Mallorca

 Junta de personal docent no universitari de Menorca

 Junta de personal docent no universitari d’Eivissa i Formentera

 UCTAIB (Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears)

 Assemblea 0-3

 Grup d’Educació alternativa d’Eivissa

 OCB (Obra Cultural Balear)

 Institut d’Estudis Eivissencs

 OCB-Formentera

 Plataforma per la Llengua Illes Balears

 Joves de Mallorca per la Llengua

Palma, 21 de desembre de 2023

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *