Oposicions 2022

TAULER D’ANUNCIS OPOSICIONS

PORTAL D’ASPIRANTS

19/9/22

-Regulació de la fase de pràctiques: BOIB

-Guia del funcionari en pràctiques del curs 2022/2023: aquí

8/9/22

-Nomenament de funcionaris en pràctiques: BOIB

20/5/22

– Criteris generals de valoració de la fase d’oposició

Download

Consulta aquesta instrucció sobre les proves d’accés a la funció docent:

Les proves es faran així:

1a prova – part A: dia 25 de juny de 2022 a les 9:00 hores

1a prova – part B: dia 27 de juny de 2022 a les 9:00 hores

Download

SORTEIG LLETRA TRIBUNALS I D’ASPIRANTS

La persona de referència a partir de la qual s’assignen els tribunals, determinada per sorteig públic, és:

Rodríguez Marí, Verónica

Els membres dels tribunals es seleccionen de la llista ordenada de tribunables segons els criteris indicats a la convocatòria (alfabèticament i per edat, en aquest ordre) a partir d’aquesta persona de referència.

D’acord amb el sorteig, l’assignació d’opositors als tribunals i l’ordre d’actuació es farà alfabèticament a partir de la lletra D.

 

 

Accés al tràmit

 

CONVOCATÒRIA MODIFICADA DEFINITIVA

Download

INFORMACIÓ MESA SECTORIAL

CONVOCATÒRIA

Download

Tota la informació: https://www.caib.es/sites/oposicionsdocents2022/ca/portada/?campa=yes