Novetat tràmit d’interins

La Conselleria d’Educació reobrirà el tràmit per formar part de la llista d’interins del curs 20/21 en els propers dies.

En cas d’haver d’afegir nova documentació, es podrà fer a través del correu electrònic i tindrà validesa de registre oficial. És una mesura que s’ha pres de manera excepcional i com a conseqüència de l’Estat d’Alarma.

Consulta el Decret Llei de mesures urgents en l’àmit educatiu aprovat al Consell de Govern de dia 8 de maig.

Text:

Mesures específiques en matèria de personal docent no universitari al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
El Decret llei també regula l’obligació dels empleats públics docents no universitaris al servei d’aquesta Comunitat Autònoma de relacionar-se electrònicament amb l’Administració, en especial en els procediments propis de la seva vida administrativa que afecten l’organització dels centres educatius, com són els relatius a la tramitació de permisos i llicències, a situacions administratives, a les comunicacions d’incapacitat temporal, a les jubilacions, etc.

D’altra banda, cal esmentar que quan es va decretar l’estat d’alarma faltaven quinze dies per tancar la convocatòria pública per formar la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari del curs 2020-2021. Això suposa haver de canviar el procediment i, per tant, el Decret llei recull aquesta necessitat. Així i tot, cal tenir en compte que bona part del procés ja es podia fer de manera telemàtica. Ara, amb la nova situació generada per la pandèmia, aquesta via es converteix en obligatòria per tal d’evitar concentracions de persones als registres administratius.

L’obligació de fer els tràmits de manera telemàtica afecta les persones interessades que participin en els processos de selecció de personal funcionari de carrera docent, de personal funcionari interí docent o de personal laboral docent. A més, el personal docent no universitari que participi en els processos de provisió de places també hi està obligat.

En general, el personal docent no universitari al servei de la Comunitat Autònoma està obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració per dur a terme tots els tràmits i les actuacions relatius a la seva vida administrativa.

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca facilitarà els mitjans electrònics per garantir el compliment de l’obligació de les persones esmentades en aquest capítol de relacionar-se telemàticament amb l’Administració educativa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *