Som docents, no una gestoria!

  • Els docents han de centrar-se en la seva funció pedagògica i d’atenció directa a l’alumnat.
  • La Conselleria d’Educació segueix burocratitzant la tasca docent.
  • Amb la pandèmia, els centres educatius i els docents s’han convertit en gestors de documentació COVID

Aquests dies estan fent arribar als docents tutors de grup una enquesta des de la Conselleria d’Educació i Universitat, a través del IAQSE, per conèixer la situació socioeconòmica de les famílies dels alumnes de les Illes Balears.

Malgrat sigui una enquesta profitosa, no ha de recaure sobre els docents aquesta feina burocràtica i allunyada de la funció dels mateixos ja que resta temps a la veritable tasca, la docència i més encara més tenint en compte la situació generada per la COVID19.

La Conselleria ha de buscar altres vies per fer recollir aquestes dades: contractar personal especialitzat, repartir els qüestionaris amb les matrícules a principi de curs…

Per això, una vegada més reclamem a la Conselleria d’Educació que no burocratitzi encara més els docents de les Illes Balears.

No més burocratització de la tasca docent!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *