Alternativa

Sindicat Docent

No al nou roc: línies vermelles

Aquesta setmana dediquem el nostre butlletí informatiu a explicar-vos per què hem votat NO a l’esborrany presentat a la Mesa Sectorial del nou ROC. Si bé és cert, que el document vigent és de 2002 i es fa necessària la seva revisió, no podem acceptar un document on no es reflecteixen (ni tan sols es negocien) les esmenes proposades.

A la nostra web ja vam publicar informació referent a la qüestió després de la Mesa Sectorial, aquí us expliquem més detalladament algunes (que no totes) de les nostres motivacions.

Avaluació dels docents

Qui ens avaluarà? Com? Serà una avaluació objectiva? Quines conseqüències tendrà? Un seguiment de la nostra tasca és positiu, però no el podem admetre sense tenir clar com serà i què implicarà.

Autonomia de Centres o Autonomia del director?

El model que es vol aplicar dona cada vegada més potestat a les directives, concretament al director. Volem un docent elegit pel claustre i no un gestor. No volem la creació d’un cos de directors. És més, la normativa s’ha d’enfocar a facilitar les renovacions dels equips directius i donar oportunitats a tots els docents. A més, pensam que és necessària la limitació de temps en el càrrec.

No existeixen centres autònoms sense una autèntica democratització dels claustres.

Reglament diferenciat per a les diferents etapes educatives

Cada etapa educativa té les seves particularitats i la normativa les ha de recollir.

Hores de permanència

La nova normativa proposa una permanència als centres de 30 hores. Com hem dit abans, cada etapa educativa té les seves peculiaritats. A més, amb això què pretenen? Que fem 30 hores als centres amb reunions i altres activitats sense reduir les hores lectives a 18 i 23? que les 7,5 hores restants fins completar la nostra jornada les fem a casa? Tots sabem que aquestes 7,5 hores no són suficients per dur a terme les tasques pròpies de la docència més tota la burocràcia que se’ns exigeix. Ens neguem a una mesura que tendrà com a conseqüència l’augment de la jornada fantasma dels docents. 

 

Qüestions econòmiques

No ens oblidem que com a Sindicat defensem els drets dels treballadors, i entre aquests drets es troba el de percebre un salari equilibrat a la responsabilitat de la nostra tasca i al volum de feina. Tant la LLEIB com el ROC s’obliden d’especificar com es produirà la incorporació de la Carrera Professional al nostre sou. Complement que venim demanant fa temps i que funcionaris d’altres sectors ja perceben. Aquest complement significarà un augment significatiu a les nostres nòmines.

No al nou roc: línies vermelles

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Desplaçat dalt de tot

Descobriu-ne més des de Alternativa

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continua llegint