Com puc registrar documents?

[Informació extreta de: https://www.caib.es/seucaib/ca/fichainformativa/1445668 ]

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que cada administració disposarà d’un Registre Electrònic General, en el qual cal assentar tot document que es presenti o es rebi en qualsevol òrgan administratiu, organisme públic o entitat vinculats o dependents d’aquests.

Canals de presentació

Els principals canals disponibles per a la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions són els següents:

TELEMÀTIC

– A la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, on podeu accedir mitjançant el següent enllaç i realitzar la recerca del procediment per matèria, tipus de procediment o unitat administrativa, marcant l’opció de “amb tràmits telemàtics”.
Per poder fer aquest tipus d’enviaments, us heu d’identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l’apartat d’«Identificació i signatura electrònica de la Seu Electrònica».

– En cas de tràmits que no es puguin realitzar a través de la Seu Electrònica, el registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació dirigida als òrgans i organismes de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es podrà fer accedint al Registre Electrònic Comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do). Per a poder realitzar un registre a través del REC és necessari disposar d’un certificat electrònic o DNI-e.

A la següent adreça electrònica hi ha el Manual d’usuari del Registre Electrònic Comú, on s’indiquen les instruccions necessàries per a l’ús d’aquesta aplicació: http://rec.redsara.es/registro/docs/manual_usuario.pdf. Així mateix, el servei d’atenció telefònica 060 de l’Administració General de l’Estat resoldrà els dubtes o incidències sobre la seva utilització.

PRESENCIAL (només per a persones físiques)

– A qualsevol de les oficines d‘assistència en matèria de registres de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.

PER CORREU POSTAL (només per a persones físiques)

En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *