Mesa sectorial de 14 de novembre de 2018

L’unic de l’ordre del dia és: proposta del Conseller d’Educació i Universitat, el senyor Martí March i Cerdà.

No havíem rebut cap document previ.

El Consell ha anunciat que vol presentar un nou acord de millora de les condicions sociolaboral i de l’educació. Argumenta que l’Acord marc, signat amb STEI, CCOO i ANPE en 2015, ha estat un bon acord pels treballadors i l’alumnat però que encara li falta recursos i per això fa les següent propostes que vol presentar a la Junta de personal docent no universitari que surti de les eleccions sindicals i començar la negociació en gener de 2019:

PROPOSTES
Millora salarial. Per ex. sexennis i altres
Normatives: decret d’interins.
Millores d’estabilitat del docent: oposicions (unes 1000 places en 2019 i 2020; acordar que 2021 i 2022 places d’oposicions més). Amb les dareres oposicions s’ha reduït unes 600 places d’interins.
Mesures pedagògiques: ratios; possible integració de la plantilla ATS a la plantilla d’Educació sols (ara la competència és compartida)
Mesures de política educativa en general: desenvolupament del pla 0-3 anys. Ara està en debat polític i parlamentari.

Sols són uns quantes propostes d’exemple, el Conseller desitja les aportacions per part dels sindicals. Vol una negociació quan estigui la nova Junta de Personal en gener.
Considera que és una proposta inicial i oberta, un punt de partida.

ALTERNATIVA ha manifestat la seva sorpresa per aquesta convocatòria perquè no és la que esperavem. Pensavem que la campanya electoral sindical començava dia 15 de novembre però sembla que també comença avui la campanya electoral autonòmica.
Hem destacat que, encara que ALTERNATIVA no va signar l’acord marc, sí que hem fet feina per revertir les retallades però veiem que no hi ha partida pressupostària suficient per fer-ho.
El pressupost d’Educació ha arribat als 1000 milions però hi ha altres sectors (com ara Sanitat) que han obtingut molt més que Educació.
Consideram que, ara mateix, aquesta proposta pot quedar en paper mullat.
Consideram que encara queda per:
Reduir realment les hores de docència a 18 hores.
Derogar el decret de mesures urgents.
Recuperar del poder adquisitiu dels docents que malgrat el petit augment aplicat a les illes resulta que insuficient i provoca dificultats per cobrir places a les Illes Pitiüses per exemple.
Equiparar el complement d’insularitat amb el de les Illes Canaries per no perpetuar aquest greuge comparatiu.
Volem una recuperació del sou en conjunt i no sols algunes partides.
Necessitem un decret de Fons social que no ha variat en més de 4 anys.
Per poder fer innovació necessitem una baixada real de les ratios a tots els nivells educatius.
Necessitem unes Infraestructures optimesque sols es poden fer amb mesures fortes però falta pressupost.
Volem una etapa 0-3 anys pública. És un error concertar-la desprès és molt difícil revertir-la concertació i per mostra, la concertació de l’educació primària i secundària.

Les propostes presentades fan un bon anunci però n’està garantit el finançament?
Estem disposats a parlar i fer-hi aportacions però en el seu moment, més endavant.

La resposta de Conseller ha estat:
Té consciència de dues coses de que el seu gabinet té data de caducitat, però els acord sempre han tingut continuïtat. La política de la Conselleria no s’atura al mes de maig i planificarà el curs 19-20 per responsabilitat.
Es compromet a fer un informe de valoració de l’Acord marc. La proposta que presenta avuí és un punt de partir per veure si els sindicats estan d’acord per poder seguir.
Es compromet a desenvolupar el punts de la seva proposta.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *