Mesa sectorial 27/03/2019

Avui a la mesa sectorial s’han tractat els següents punts a l’ordre del dia:

COMISSIONS DE SERVEI DEL CURS 2019-2020

Modificacions que la Conselleria respecte a la convocatòria passada:

  •  Els funcionaris en pràctiques que han obtingut la destinació definitiva aquest any i els que ho faran el que ve, no podran demanar comissió per equips directius, només per conciliació de la vida familiar.
  • Les comissions de serveis originades per informes de riscos laborals que recomanin un canvi de lloc de feina es deslligaran  de les comissions de serveis generals, perquè, aquests canvis els faran en el moment que es faci l’informe de prevenció de riscos recomanant aquest canvi i per tant no s’haurà de demanar haver concursat.

Altres casos que tampoc hauran d’haver concursat per sol·licitar les comissions de serveis els docents que demanin el canvi per raons:

  •  a) Per situacions excepcionals i sobrevingudes posteriors al 27 de novembre de 2018, degudament acreditades i que han de ser valorades per la Direcció General de Personal Docent.
  •  b) Pel fet d’haver sol·licitat comissió de serveis per l’apartat 4 previst a la instrucció tercera d’aquest annex, sempre que sigui per exercir el càrrec de director.
  •  c) Pel fet d’haver sol·licitat comissió de serveis per l’apartat 4, si és per exercir el càrrec de secretari, de cap d’estudis o de cap d’estudis adjunt , o pels apartats 2 (places amb perfils), 3 (raons de serveis educatius, coordinacions, projectes.) o 5 (motius personals). En aquest cas, es pot fer ús d’aquesta excepcionalitat un màxim de dues vegades consecutives comptadores des d’aquest procés, per cobrir places en comissió de serveis per al curs 2019-2020, definit en aquesta resolució.
  •  Desapareix la causa discrecional de la Direcció General de Personal Docent per la seva dificultat de gestió objectivable. La Conselleria l’ha reconduït dins els altres apartats i ha garantit que no hi haurà cap cas de caràcter extraordinari que quedi desatès.

Pel que fa a les comissions de servei per motius de malaltia, s’haurà de presentar un informe de la malaltia greu del familiar de primer grau que ha de ser atès a l’hora de complir amb les distàncies de quilometratge.

Per cura de fill menor:

S’ha ampliat a 6 anys l’edat dels fills per poder sol·licitar comissió de servei per la conciliació de la vida familiar. Per part d’Alternativa consideram positiva aquesta mesura, ja que d’aquesta forma coincidirà amb l’edat d’incorporació de l’infant a l’educació obligatòria.

La Conselleria ha comentat que en general  es restringirà el model de comissions de servei, perquè d’una part cal anar cap a la mobilitat mitjançant un concurs de trasllats i per l’altra perquè cada vegada hi ha menys possibilitats d’adjudicar comissions de serveis pel fet que les oposicions dels darrers anys ho limita.

Altres apartats a considerar:

Cal remarcar que hi pot haver canvi d’illa gràcies a l’apartat d.

Les comissions motivades  per Perfils de centre quedaran igual que el curs passat.

Les comissions per raons de servei. En aquest apartat s’han incrementat les exigències i a més dels requisits del curs passats s’afegeix que el projecte estigui dins la PGA, i hagi estat avaluada dins la darrera memòria del centre.

Les sol·licituds, amb la documentació acreditativa, s’han de presentar APROXIMADAMENT entre 24 al 30 de maig de 2019, a l’espera de la publicació en BOIB.

Per part d’Alternativa hem demanat:

Reduir la distància quilomètrica mínima, per poder optar a les comissions de servei, especialment a Menorca i Pitiüses.

Que a l’ordre d’adjudicació els motius personals estiguin en primer lloc.

CONSTITUCIÓ GRUP DE TREBALL DE LA MESA SECTORIAL .  

Ens sembla una mesura positiva per facilitar i agilitzar la mesa sectorial. A partir de la setmana que ve ens convocaran per a posar les bases de com ha de funcionar.

Torn obert de paraula:

  • Després de mesos d’espera des de que el Conseller propasas un acord de millora a la mesa sectorial del 14 de novembre .Avui hem tornat a insistir i hem tornat a demanar si el docents de l’escola pública tendrem una proposta de negociació per part de la Conselleria?. Hem recordat que l’escola concertada aquests dies, abans de les eleccions estan negociant una millora substancial de les seves condicions de feina. Nosaltres volem negociar la reversió completa de les retallades, que per fi no ens prohibeixen des de la normativa estatal i proposar mesures de millora,( jornada lectiva a primaria i secundària,equiparació dels complement de residència, equiparació amb la carrera professional que ja tenen reconeguda la resta de treballadors públics, ratios, infraestructures educatives, etc… No podem deixar totes aquestes qüestions pendents fins a la constitució d’un nou govern al proper estiu.
  • Hem demanat per la modificació pendent de la resolució dels membres dels tribunals, especialment per la casuistica que afecta als docents que tenen una mitja jornada durant el curs.A la darrera mesa sectorial es comprometeren a fer una modificació per aclarir aquesta qüestió. La Conselleria ens ha dit que solucionaran aquest tema.
  • Hem demanat que consti en acta el nostre rebuig a la proposta del Partit Popular recentralitzar les oposicions  estatals i sense requisit de català  i que la Conselleria també rebutgi aquesta proposta a tots els àmbits on participi.
  • Demanar que es faci la substitució immediata al personal docent que es presenti a les eleccions convocades durant els aquests mesos. La Conselleria ha dit que ho farà, ja que és un permís segons la llei i demana que les persones que volen demanar aquest permís ho facin quant més aviat millor.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *